Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Mladí Rusíni sa tradične stretli na Partizánskej lúke

Už je tomu 11 rokov, čo sa práve v októbri roku 2007 konala prvá rusínska opekačka na Partizánskej lúke, počas ktorej sa zrodila myšlienka vytvoriť rusínske mládežnícke „jadro“ schopné pozitívne vplývať na ostatných Rusínov

Mladí Rusíni sa tradične stretli na Partizánskej lúke

BRATISLAVA. Tak, ako každý rok, prvá októbrová sobota patrila už tradičnému podujatiu občianskeho združenia molody.Rusyny (молоды.Русины) – rusínskej opekačke (русиньска опікачка).

Mladí i starší - Rusíni pochádzajúci z najvýchodnejších okresov SR (Snina, Medzilaborce, Humenné, Svidník, Stropkov, Bardejov a Stará Ľubovňa) sa stretli na Partizánskej lúke v Bratislave, aby si spoločne opäť raz pripomenuli zrod svojej úspešnej mládežníckej organizácie a zároveň si príjemne posedeli pri ohníku, podebatovali, ale sa aj čosi zaujímavé dozvedeli.

Už je tomu 11 rokov, čo sa práve v októbri roku 2007 konala prvá rusínska opekačka na Partizánskej lúke, počas ktorej sa zrodila myšlienka vytvoriť rusínske mládežnícke „jadro“ schopné pozitívne vplývať na ostatných Rusínov a svojimi aktivitami prispieť k formovaniu a stmeľovaniu rusínskej komunity v Bratislave. Výsledkom bolo založenie dnes už etablovanej mládežníckej organizácie molody.Rusyny (OZ m.R). Ide o združenie s pobočkami vo viacerých slovenských mestách ako sú Bratislava, Košice či Prešov a poskytujúcej zázemie predovšetkým rusínskym študentom a pracujúcej mládeži. Hlavným cieľom organizácie je zachovávanie rusínskych tradícii, folklóru, kultúry a umenia, rozširovanie a podpora vedomostí v oblasti rusínskeho jazyka, histórie a významných osobností, organizovanie rôznych športových, ako aj kultúrnych podujatí.

Medzi naše najvýznamnejšie aktivity patria rusínske plesy a zábavy, tábory pre mladých, výučba rusínčiny, prevádzka rusínskeho rádia Rusyn FM (Русин ФМ), rusínska knižnica, Rusínska vatra (Русиньска ватра) a v neposlednom rade tradičná rusínska opekačka.

Tohtoročnú opekačku otvoril Peter Plevka (Петро Плевка) podpredseda OZ m.R, ktorý pripomenul čosi z histórie organizácie a  srdečne privítal všetkých zúčastnených. Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sa nielen členovia m.R, ale aj mnoho ich známych z rôznych rusínskych obcí, nechali zlákať a aj napriek daždivému dňu prišli, aby spoločne strávili príjemné chvíle.

Stretnutie spestrila prezentácia nášho člena Jozefa Badidu (Йосифа Бадиду) pod názvom „Rusínčina v praxi“ (Русиньскый язык в праксі). Vysvetlil, ako sa dá jednoduchými krokmi prispieť k rozvoju Rusínov, a to predovšetkým cestou dvojjazyčnosti, teda aplikáciou rusínskeho jazyka v úradnej komunikácii v našich mestách a obciach, všade tam, kde nám to legislatíva umožňuje. Najznámejším príkladom sú slovensko-rusínske tabule na začiatku a na konci našich obcí, no dvojjazyčné môžu byť aj názvy ulíc, zastávok, úradov, ale aj úradné dokumenty. Úplnou samozrejmosťou sú napríklad dvojjazyčné rodné či sobášne listy, ktoré Vám bežne poskytnú na našich matrikách severovýchodného Slovenska.

Hádam najdôležitejším blokom prezentácie - „Prečo je potrebné mať naďalej rusínske dediny a mestá“ bolo poukázať na dôležitosť zachovania národnej identity, jedinečnosti a posilnenia rusínskeho povedomia cez sčítanie obyvateľstva, ktoré sa chystá v roku 2021 v členských štátoch EÚ, a teda aj na Slovensku. Nárast počtu obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnosti tak otvára bránu ďalších možností na používanie rusínskeho jazyka v komunikácii rôzneho druhu.

Celá akcia prebiehala v príjemnej a družnej atmosfére až do zotmenia, čomu určite dopomohla aj ľudová hudba a spev, pod taktovkou členov folklórneho súboru Ruthenia z Bratislavy. Hovorí sa, že takéto posedenia a akcie utužujú vzťahy, a to sa Rusínom opäť raz podarilo. Ak sa budete prvú októbrovú sobotu nasledujúceho roku nachádzať v Bratislave a okolí, určite zavítajte na 12. ročník tradičnej rusínskej opekačky na Partizánskej lúke.

AUTOR, FOTO : Lucia Rosičová členka OZ molody.Rusyny

Verzia pre tlač
08.11.2019Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (17%)
  • nie (70%)
  • občas (13%)