Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

MOZOG JE JEDINÝ ORGÁN, KTORÝ NEBOLÍ

Týždeň mozgu 14. – 20. marec 2016Týždeň mozgu 14. – 20. marec 2016HUMENNÉ - Náš mozog môžu postihnúť viaceré ochorenia, niektoré z nich sú vrodené (napr. autizmus), niektoré vznikajú v priebehu života (napr. rôzne druhy demencií). Mozog však nemá receptory bolesti. Preto keď sa s ním niečo deje – sú poškodzované neuróny a štruktúry mozgu, nevieme o tom okamžite, ale až keď sa začnú prejavovať príznaky v našom tele, správaní, emóciách a poznávaní.Náš mozog pozostáva z buniek, ktoré sa nazývajú neuróny – tvorí ho až 80 – 120 miliárd neurónov. Neuróny sú medzi sebou prepojené, vymieňajú si elektrické signály, a tak medzi sebou šíria informácie. Podľa toho, akú majú neuróny funkciu ich rozdeľujeme na:


a) senzitívne neuróny – privádzajú informácie zo zmyslov,
b) motorické neuróny – vysielajú informácie do svalov,
c) interneuróny – prenášajú informácie medzi neurónmi.

Spojenia medzi neurónmi, cez ktoré sa šíria signály sa nazývajú synapsie – synapsie neurónových sietí sa modifikujú pri ukladaní spomienok a učení sa.


MOZOG MÁ VIACERO ŠPECIALIZOVANÝCH OBLASTÍ V MOZGOVEJ KÔRE

Najväčšia časť mozgu – koncový mozog sa skladá z dvoch hemisfér – tieto hemisféry pokrýva mozgová kôra a delia sa na štyri laloky:

a) Čelový lalok – zodpovedá za zložité funkcie ako rozhodovanie

b) Temenný lalok – spracováva hmatové informácie a informácie zo zmyslov týkajúce sa priestorovej orientácie.

c) Spánkový lalok – prijíma informácie z uší, podieľa sa na porozumení reči. V jeho vnútri sa nachádza hipokampus.

d) Záhlavový lalok – spracúva zrakové informácie.


MOZOG JE JEDINÝ ORGÁN, KTORÝ NEBOLÍ

Náš mozog môžu postihnúť viaceré ochorenia, niektoré z nich sú vrodené (napr. autizmus), niektoré vznikajú v priebehu života (napr. rôzne druhy demencií). Mozog však nemá receptory bolesti. Preto keď sa s ním niečo deje – sú poškodzované neuróny a štruktúry mozgu, nevieme o tom okamžite, ale až keď sa začnú prejavovať príznaky v našom tele, správaní, emóciách a poznávaní.

Funkciu mozgu môžu pozitívne ovplyvniť:

Celozrnné obilniny, ovocie a zelenina - sú bohatým zdrojom glukózy, ktorá je pre mozog čosi, ako pohonná hmota.

Strukoviny, zelená zelenina - sú bohaté na kyselinu listovú. 

Vitamíny skupiny B -  majú na mozgovú činnosť priaznivý vplyv

Minerály - sú dôležité pre prácu nervových buniek.

Spánok - je fyziologickou potrebou, ale aj nevyhnutným predpokladom na upevnenie a integrovanie všetkých informácií prijatých v priebehu dňa. Poskytuje mozgu čas na spracovanie spomienok.

Chôdza a športovanie – tak sa dostane do mozgu viac krvi, a tým aj viac kyslíka a glukózy, ktoré sú pre jeho činnosť nevyhnutné.

Lúštenie krížoviek, hlavolamy, čítanie, debaty - udržujú mozog v činnosti, a tým ho tiež dostatočne prekrvujú.Udržiavajte si cholesterol a krvný tlak v norme.
Buďte medzi ľuďmi a stretávajte sa s priateľmi.
Nestresujte sa a myslite pozitívne.


TRÉNOVANÍM MOZGU VYTVÁRAME KOGNITÍVNU REZERVU

Čím viac sme mentálne aktívni a trénujeme svoj mozog, tým bohatšiu sieť spojení medzi neurónmi vytvárame. Preto keď príde ochorenie, ktoré začne ničiť náš mozog, jeho bunky a spojenia medzi nimi, máme veľkú rezervu, na ktorú sa môžeme spoľahnúť a symptómy Celosvetová kampaň „Týždeň mozgu“ je vo svete známa ako „Brain Awareneess Week“.

Jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

Slovensko sa v roku 2016 zapája do Týždňa mozgu deviaty krát. Vo viacerých obciach a mestách Slovenska sa realizujú prednášky, diskusie, tréningy pamäti, tvorivé dielne a iné aktivity, všetky na tému ĽUDSKÝ MOZOG. Iniciátorom tejto akcie na Slovensku je Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým
 ústavom SAV. Do kampane „Týždeň mozgu“ sme sa zapojili aj tento rok. Zamestnankyne Oddelenia epidemiológie a výchovy k zdraviu na RÚVZ so sídlom v Humennom budú počas kampane realizovať aktivity na danú tému v základných školách, materských školách a v denných centrách v Humennom a v Snine. 
ZDROJ : Oddelenie epidemiológie a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Humennom
FOTO : http://www.ucps.sk/subory/Fotografie_rychle_aktuality/energia__mozog_veda_ludstvo_inteligencia_foto_corbis_rozvoj_kapacita_plna.jpg
Verzia pre tlač
16.03.2016Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (46%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (21%)
  • nie, nebudem riskovať (32%)