Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

MŠ Osloboditeľov má nové detské ihrisko

Pryžové ihrisko pre štyri škôlky

MŠ Osloboditeľov má nové detské ihrisko

HUMENNÉ. V utorok 6. novembra sme odovzdali do užívania škôlkarom v MŠ Osloboditeľov nové detské
ihrisko.

Väčšina hracích prvkov nového detského ihriska je vytvorená z pryžového materiálu. Tento granulát je určený aj na interiérové, aj na exteriérové ihrisko. Jeho výhodou je odolnosť voči mechanickému poškodeniu aj poveternostným vplyvom, a preto je veľmi vhodné ako hrací prvok pre deti. Zároveň je tento materiál pestrofarebný, čím upútava pozornosť najmenších. Detské ihrisko má veľkosť 100 m 2 dopadovej plochy, kde je umiestnených 90 % všetkých hracích prvkov ako napr. spiaci hubár, ktorý dominuje celému ihrisku, jašter, lienka, včielka, a domček, ktorého povrch je špeciálne určený na kreslenie. Okrem toho sú na dopadovej ploche i mimo nej malé hríbiky, ktoré slúžia na sedenie pre deti. Medzi ostatné hracie prvky, ktoré sa už nachádzajú na trávnatej ploche patrí kolotoč a hojdačka. Všetky spomínané hracie prvky pomáhajú deťom pri pohybových aktivitách, ktoré sú v rámci vyučovania v materskej škole dôležité. Vekovo sú tieto detské ihriská vhodné pre deti už od 2 rokov.

Pryžové ihrisko pre štyri škôlky
Mesto Humenné sa rozhodlo vybudovať takéto ihriská v štyroch materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. O tom, ktorá škôlka bude mať spomínané ihrisko, sa diskutovalo na porade riaditeliek materských škôl ešte začiatkom roka. Po vzájomnej dohode prišli riaditeľky s návrhom, že pryžové ihriská skrášlia areál MŠ Štefánikovej, MŠ Osloboditeľov, MŠ Družstevnej a MŠ Tyršovej.

Keďže ide pri pryžových ihriskách o špeciálny materiál, tieto podliehajú revíznej kontrole. V cene ihriska sú zabezpečené revízie na 5 rokov. Hracie prvky majú certifikát kvality. Servis o tieto ihriská bude pokračovať zo strany výrobcu aj po uplynutí záručnej doby.

Upravia sa aj asfaltové povrchy chodníčkov v materskej škole
Zároveň sa v tejto škôlke upravia asfaltové povrchy a chodníky. Zhotoviteľom prác je firma KONTACT SERVIS s.r.o., ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní. V rámci realizácie stavebné práce obsahujú odstránenie blata, prachu, nánosu z podkladov a iných nečistôt, odstránenie poškodeného asfaltového krytu, vybúranie existujúcich poškodených betónových obrubníkov a ručný výkop ryhy pod nové obrubníky. Neskôr sa dodajú a osadia nové obrubníky, vyrovná sa asfaltobetónová vrstva a obrúsi sa na hrúbku 4 cm.

Spomenutá firma podobne upraví areál ZŠ Laboreckej, MŠ Štefánikovej a chodníky na ulici Krátkej a Československej armády.AUTOR, FOTO : Mgr. Michaela Dochánová


Verzia pre tlač
08.11.2018Ste spokojný/-á s výsledkami komunálnych volieb 2018 v Humennom?


  • áno (58%)
  • nie (42%)