Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Na Komenského a Gaštanovej sa dočkali nového asfaltu, parčík na Ulici osloboditeľov vo finále revitalizácie

Rekonštrukciu obidvoch úsekov realizovala firma EKO SVIP s.r.o. v sume 146 937,90 eur s DPH

Na Komenského a Gaštanovej sa dočkali nového asfaltu, parčík na Ulici  osloboditeľov vo finále revitalizácie

HUMENNÉ. V stredu 15. mája sa uskutočnil kontrolný deň zrealizovaných investičných akcií. Kontrolného dňa sa zúčastnil primátor mesta Miloš Meričko, zamestnanci Odboru výstavby a územného plánovania MsÚ a zástupcovia zhotovovateľských firiem.

Park na Ulici osloboditeľov
Revitalizáciu tohto parku si vzala na starosť firma CM STAV s.r.o. Celková výška financií na túto revitalizáciu pokryla sumu 173 967,78 eur s DPH. V rámci nej sa zrekonštruovala plocha parku o celkovej výmere 3 800 m2 . Z toho predstavuje verejná zeleň, ktorá sa rovnako revitalizovala, 2 465 m2 . Na základe doterajšieho zhodnotenia stavu zelene sa pristúpilo k jej revitalizácii na danej lokalite so zameraním na ekologické princípy a moderné trendy krajinnej architektúry a zaistenia bezpečnosti návštevníkov parku. Aj preto bola starostlivosť o zeleň vypracovaná v rámci špeciálneho dokumentu, ktorý bol súčasťou projektovej dokumentácie samotného parku. Samotná revitalizácia sa už v prvom kroku zverila do rúk záhradným architektom zo spoločnosti HORTUS VIRIDIS ešte v roku 2018 pod vedením Ing. Jána Jakubčíka. Záhradní architekti vypracovali projektový plán, ktorý zahŕňal realizáciu:
- extenzívnej výsadby trvaliek a okrasných tráv s pôsobnosťou počas všetkých ročných období v 3 centrálnych záhonoch, ktoré vítajú návštevníkov parku z každej strany (cibuľoviny sa v tomto prípade budú sadiť až v jeseni)
- výsadbu 24 ks nových stromov a kríkov (javor červený, buk lesný, gledičia trojtŕňová, moruša biela, lipa malolistá, dub letný), ktoré nahradia 13 ks nevhodných, poškodených, chorých a život ohrozujúcich drevín
- výsev parkového trávnika
- centrálny kvetinový záhon v strede parku

Revitalizačné práce v parku zabezpečili aj nové osvetlenie, a to 9 ks líniových svietidiel, 21 ks verejného osvetlenia na stožiaroch, 5 ks bodových svietidiel nad terénom a 1 bodové svetlo umiestnené v dlažbe. Okrem toho tu pribudlo 15 ks kovových lavičiek, 9 ks betónových lavičiek, jeden stojan na bicykle a 5 odpadkových košov a 5 košov na psie exkrementy. Aktuálne dokončovacie práce spočívajú vo výsadbe jednotlivých druhov kvetín a príprave kamerového systému.

Celková plocha parku – 3 800 m 2 (bez jestvujúceho asfaltového chodníka o veľkosti 110 m 2 ).
Celková plocha verejnej zelene v parku – 2 465 m 2 (z toho trávnik predstavuje 2 187 m 2 ).
Spevnené plochy – 702,23 m 2 .
Plošná dlažba – 238,11 m 2 .
Zámková a maloformátová dlažba – 256,71 m 2 .
Dlažba pre nevidiacich – 10,71 m 2 .
Mlátový chodník – 196,7 m 2 .

Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií Komenského a Gaštanová
Stavebné práce na týchto uliciach spočívali vo výmene obrubníkov v tých úsekoch, kde sa menil asfaltový kryt po celej šírke komunikácie. Neskôr sa samotný asfaltový kryt ciest opravil a osadilo sa 23 nových uličných vpustí – na Komenského ul. 12 ks, na Gaštanovej ul. 11 ks. Rekonštrukciu obidvoch úsekov realizovala firma EKO SVIP s.r.o. v sume 146 937,90 eur s DPH, pričom Gaštanovú ulicu rekonštruovali v dvoch etapách, nakoľko sa na oprave podieľala okrem mesta aj VVS a.s. (Východoslovenská vodárenská spoločnosť).

Gaštanová ul. - 1. etapa (financovala VVS):
Plocha asfaltu na komunikácii – 881,6 m 2 .
Plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 37 m 2 .

Gaštanová ul. - 2. etapa (financovala VVS + Mesto Humenné):
Plocha asfaltu na komunikácii – 1 478 m 2 .
Plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 118,3 m 2 .
Výmena obrubníkov – 432,61 m.

Komenského ul. (financovala VVS + Mesto Humenné):
Plocha asfaltu na komunikácii – 1 510,6 m 2 .
Plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 39,9 m 2 .
Výmena obrubníkov – 379,39 m.

AUTOR, FOTO : Mgr. Michaela Dochánová, Špecialista pre styk s verejnosťou na tlačovom referáte, Mestský úrad HumennéVerzia pre tlač
16.05.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (20%)
  • normálne pracujem (20%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (40%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (20%)