Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Na Sídl. III v Humennom opravujú rozbité chodníky

Na Odbore výstavby a územného plánovania MsÚ evidujú ďalších viac ako 85 podobných žiadostí a podnetov o opravu chodníkov a miestnych komunikácií

Na Sídl. III v Humennom opravujú rozbité chodníky

HUMENNÉ. Ani v mesiaci október nezaháľame a pokračujeme v rekonštrukcii chodníkov v rôznych lokalitách nášho mesta. Tentokrát ide o opravy chodníkov na uliciach Laborecká, Wolkerova, Lesná a pri malej železničnej stanici.

Realizátorom stavebných prác je spoločnosť Eurovia, ktorá vzišla z verejného obstarávania ako najúspešnejší uchádzač. Samotná oprava chodníkov spočíva vo vybúraní jestvujúcich obrubníkov a opotrebovaného asfaltového krytu. Po upravení podkladu jednotlivých chodníkov sa osadia mové obrubníky do betónového lôžka a v záverečnej fáze sa chodníky prekryjú novým asfaltobetónovým krytom.

Konkrétne napríklad na ulici Laboreckej pri materskej škole Dargovských hrdinov sa poškodený chodník po úprave rozšíri až na dva metre. Bude tak prístupný nielen pre peších, ale aj pre mamičky s kočíkmi a cyklistov. Spolu sa na Laboreckej ulici opraví 833 m 2 chodníka, čo predstavuje približne 400 metrov dĺžky. Okrem Laboreckej ulice sa opraví 109,4 m 2 chodníčka na ulici Lesnej, na Wolkerovej ulici to bude plocha s rozlohou 348 m 2 a pri malej železničnej stanici bude oprava realizovaná v rozsahu 656,43 m 2. Opravy potrvajú do konca mesiaca október.

Na Odbore výstavby a územného plánovania MsÚ je evidovaných ďalších viac ako 85 podobných žiadostí a podnetov o opravu chodníkov a miestnych komunikácií, ktoré chceme postupne realizovať.AUTOR, FOTO : Mgr. Michaela DochánováVerzia pre tlač
20.10.2017