Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Nadácia PSK prerozdelila na pomoc ukrajinským utečencom 27-tisíc eur

Ide o sponzorský dar od slovenskej spoločnosti

Nadácia PSK prerozdelila na pomoc ukrajinským utečencom 27-tisíc eur

PREŠOV. Nadácia PSK pre podporu rodiny sa aktuálne angažuje aj v pomoci ukrajinských utečencom. Vďaka svojim sponzorom a donorom pomohla s dovybavením krajských ubytovacích zariadení elektrickými spotrebičmi a zabezpečením zdravotníckeho materiálu pre utečencov. Najnovšie schválila na pomoc utečencom prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 27-tisíc eur, ktoré dostala ako finančný dar od slovenského sponzora.

Členovia správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny schválili na svojom zasadnutí 4.apríla prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 27-tisíc eur pre ukrajinských utečencov.  Ide o finančný dar, ktorý nadácii poskytla slovenská spoločnosť z Bratislavy.

Foto: Zasadnutie Nadácie PSK pre podporu rodiny k prerozdeleniu financií

Financie budú konkrétne využité na zabezpečenie ubytovacieho zariadenia pre utečencov v bývalej budove SOŠ dopravnej na Konštantínovej ulici v Prešove, kde je aktuálne ubytovaných približne 80 migrantov, prevažne matiek s deťmi. Určené sú ale aj na zabezpečenie ďalších ubytovacích miest, ktoré krajská samospráva zriadila na účely núdzového ubytovania migrantov pri internátoch, ubytovniach a penziónoch župných stredných škôl v Poprade, Prešove, Bardejove, Svidníku, Vranove nad Topľou, Svite, Snine, Starej Ľubovni i Sabinove.

Foto: Utečenci v SOŠ dopravnej Prešov

Do týchto zariadení je na základe aktívnej spolupráce s koordinátormi a dobrovoľníkmi a z dôvodu pribúdajúcich utečencov potrebné doplniť ďalšie materiálne vybavenie. Na zakúpenie matracov, potravín, liekov a zdravotníckeho materiálu sa zo sponzorského daru vyčlenilo 15-tisíc eur. Na kúpu a montáž sprchovacích boxov, ale aj na zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti konkrétne v SOŠ dopravnej v Prešove bude použitých celkovo 12-tisíc eur.

Nadácia PSK pre podporu rodiny nedávno poskytla zdravotnícky materiál a lieky vojnovým utečencom vďaka finančnej pomoci od Ľubovnianskej nemocnice vo výške takmer 2 900 eur. Dovybavenie ubytovacích zariadení PSK novými elektrickými spotrebičmi - chladničkami, pračkami, rýchlovarnými kanvicami a pod., bolo možné vďaka ďalšiemu sponzorskému daru, a to v objeme takmer 9 500 eur.

ZDROJ, FOTO : Oddelenie komunikácie a propagácie PSK (na foto : Utečenci v SOŠ dopravnej Prešov)Verzia pre tlač
13.04.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (40%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (24%)
  • nie, nebudem riskovať (36%)