Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

NAJDÔLEŽITEJŠIA JE LÁSKA A ĽUDSKÝ PRÍSTUP

Učiteľ môže pre dieťa veľmi veľa do života urobiť, ale aj veľa pokaziťUčiteľ môže pre dieťa veľmi veľa do života urobiť, ale aj veľa pokaziť
SLOVENSKO, HUMENNÉ - Od štvrtka 15. januára 2015 sa v základných školách začali zápisy prvákov. Potrvajú do 15. februára 2015. Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do 1. septembra 2015 dovŕšia šiesty rok veku. So zápisom sa v Humennom otáľať neoplatí, školy si vybrali termíny okolo 15. - 20. januára. Ak ho však z objektívnych dôvodov nestihnete, nie je dôvod na paniku. Budúceho prváka vám zapíšu aj individuálne nielen do 15. februára, ale aj po tomto termíne.Na Hrnčiarskej veselo a hravo
Na ZŠ Hrnčiarskej v Humennom si slávnostný zápis naplánovali na prvý možný termín, 15. januára v čase od 13.30 do 16.30 hodiny.

 
"Už niekoľko rokov to robíme takou uvoľnenou a priateľskou formou. Už pri vchode našich budúcich prváčikov čakajú starší žiaci, ktorí ich privítajú, rozveselia, aby opadla tréma, strach či obavy z nového prostredia, samozrejme za prítomnosti pedagógov a vedenia školy. Potom sú pripravené 3 triedy, dve sú pre rodičov, prebieha v nich zápis a v jednej sa medzitým hrajú detičky. Ide vlastne o tvorivú dielňu, ktorá však nie je celkom iba o hre. Pedagógovia počas tvorivých aktivít preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. Ide napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti. K dispozícii je samozrejme aj psychologička, s ktorou môžu rodičia čokoľvek prekonzultovať a tiež si s ňou dohodnú ďalší postup v prípade, ak majú záujem o to, aby ich dieťa navštevovalo triedu pre intelektovo nadané deti," hovorí riaditeľka školy Mgr. Jarmila Oravcová.
    
Pani riaditeľka  Mgr. Jarmila Oravcová srdečne víta budúcu prváčku


Pre školský rok 2015/2016 tu otvárajú 3 triedy, 1 klasickú,
1 pre intelektovo nadané deti
a 1 s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy,
ktorá je akousi prípravou na vytvorenie športovej triedy na 2. stupni.


 

 
Program APROGEN – “Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných” bol ohodnotený ako moderný pozitívne rozvíjajúci tak výkonovú ako aj osobnostnú sféru nadaných žiakov a v praxi sa osvedčil ako vysoko efektívny aj v edukačnom procese pri práci s nadanými žiakmi. V súčasnosti sa Program APROGEN aplikuje v triedach pre intelektovo nadané deti v 29 základných školách na Slovensku. Jednou z nich je aj humenská "Hrnčiarka". Momentálne tu už majú 9 takýchto tried a sú pripravení prijať ďalších prváčikov.

    


Tvorivá dielňa zaujala
Veselá vrava, farby a farbičky, omaľovánky i guličkový bazén. To všetko si drobci mohli vyskúšať.
Budúca prváčka Zuzka Kačurová dnes prišla s ockom aj maminkou. Do školy sa veľmi teší. Prečo? "Tu sa už nebude spať a ja spanie nozaj "neznášam". V noci by som chcela spať, ale stále ma budí malý brat. Cez deň v škôlke, ale nechcem. Do školy ešte nie som celkom pripravená, mám len aktovku do mamky. A viem počítať do 5, " referuje drobné dievčatko, ktoré sa však medzi rovesníkmi rozhodne nestratí.

Martinka Mulíková sa v škole teší najviac na to, že sa tu naučí čítať a potom si už bude môcť prečítať všetko, čo ju zaujíma celkom sama. Peračník a školskú tašku dostala od Ježíška, ostatné dokúpi mamka.

Dianke Drančákovej sa v škole páči všetko, chodby, pani učiteľky, farbičky. Všetko je také veselé a aj ona sa usmieva. "Mám tu brata, budeme do školy chodiť spolu. Ničoho sa nebojím. Aj v škôlke je dobre, ale v škole bude určite lepšie. Teším sa, že sa veľa naučím," švitorí malá slečna a hneď ako dôkaz toho, že ona sa do školy už teraz svedomito pripravuje, číta z Pamätného listu, ktorý práve dostala.


      
 Zuzana Kačurová, Martinka Mulíková, Dianka Drančáková
    
"Prečo táto škola? To je jednoduché! Pred časom som tu preložila z inej školy syna, šiestaka a celý náš život sa tým zmenil. Všetky problémy pominuli, aj prospech sa mu zlepšil, všetko je pokojnejšie, žiaden problém. Vôbec som neváhala, kde zapísať Dianku. Bolo to jasné :-),", vysvetľuje Anna Drančáková. Dianka je bystré dievčatko, vie napísať základné slová, pozná abecedu, sčítanie a odčítanie do 10 jej nerobí problém, rovnako porovnávanie čísel – väčšie, menšie, ale o tom, že by jej dcéra absolvovala testy, ktoré by ju mohli "nominovať" do triedy pre intelektovo nadané deti, mama Anna neuvažuje.
Zapísaný - nezapísaný
V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky.

To je aj prípad malého Boriska. Jeho mama Zuzka Humeníková síce prišla syna zapísať do 1. ročníka, ale už dnes hovorí o tom, že by bola radšej, ak by ešte zostal v prípravke. "Borisko sa narodil koncom júla, je ešte hravý, takže odklad zvažujeme a to veľmi reálne. Chodievame s ním k psychologičke, ale musíme počkať, ako dopadnú Testy školskej zrelosti. Podľa nich sa rozhodneme. Ja osobne som však za odklad, veď mu nič neutečie", uvažuje nahlas pani Zuzana.Borisko Humeník s mamou Zuzanou


Najdôležitejšia je láska a ľudský prístup
"Samozrejme, že najväčší dôraz kladieme na kvalitu vzdelávania, ale nebudem nikoho presviedčať, že tu máme také a onaké triedy, super technické vybavenie, lebo to vám dnes povie každý, to takmer každá škola dnes už má. Mne záleží na tom, aby sme deťom dali viac. Aby sme im dali to, čo im nedá žiadna interaktívna tabuľa, či tablet... Aby sme im dali lásku, empatiu, dôveru, obyčajnú ľudskosť a to je práve tá najnáročnejšia úloha učiteľa, zvlásť v 1. ročníku ZŠ, lebo ten učiteľ môže pre to dieťa veľmi veľa do života urobiť, ale aj veľa pokaziť. Všetci by sme si to mali uvedomiť a podľa toho učiť, žiť, pristupovať k svojim žiakom. Som veľmi rada, že rovnako to chápu aj moji kolegovia. Dieťa sa má do školy tešiť, prichádzať do nej s radosťou a potom sa aj tie vedomosti prijímajú ľahšie :-)", prezentuje svoj pohľad na školu dneška pani riaditeľka. 

MiMa
Foto : MiMa


Verzia pre tlač
16.01.2015