Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Nové parkovacie miesta nadviažu na už existujúcu plochu

Budujú a rozširujú parkovacie miesta pre vozidlá na Berehovskej ulici na sídl. STRED

Nové parkovacie miesta nadviažu na už existujúcu plochu

TREBIŠOV. Samospráva mesta Trebišov obnovuje a rozširuje odstavnú plochu na jednom z trebišovských sídlisk.

Nové parkovacie miesta nadviažu na už existujúcu plochu pre vozidlá na Berehovskej ulici na sídl. STRED. Keďže je uvedené sídlisko charakteristické hustou zástavbou, veľkou koncentráciou ľudí, pribúdajúcim počtom vozidiel, voľné plochy na parkovanie už neboli postačujúce.

„Budovanie parkoviska mesto rozdelilo do viacerých etáp. V 1. etape obnovy plochy na Berehovskej ul. skupina pracovníkov mesta upravila a pripravila plochu na asfaltovanie zásypom kameniva a jeho následným zhutnením, osadila obrubníky na okrajoch plochy aj na prístupovom chodníku k nákupnému stredisku Berehovo“, informovala Martina Mištaničová, hovorkyňa trebišovského magistrátu.

Súčasťou prác bola tiež oprava odtokového vpustu na dažďovú vodu nachádzajúceho sa v priestore parkoviska. V tejto fáze radnica rozšírila parkovacie miesta zo súčasných 9 na 14. V pláne samosprávy je zrealizovať aj asfaltovanie, nastriekať čiary a obyvatelia sídliska STRED tak môžu začať rozšírené parkovisko plne využívať, vyšpecifikovala Mištaničová.


V aktuálnom mesiaci október mesto realizuje už aj druhú etapu rozširovania odstavných plôch v uvedenej lokalite, v rámci ktorej už pribudlo 5 nových miest z polovegetačných panelov.

Rovnakým spôsobom výstavby samospráva navýšila počet parkovacích miest o ďalších 10, a zároveň sa pracovníkom mesta podarilo rozšíriť aj pôvodnú dĺžku odstavnej plochy z jej južnej strany o 3 nové miesta s plánovaným asfaltovým povrchom, dodala hovorkyňa.

Už onedlho tak budú môcť obyvatelia BD na Berehovskej ul. využívať spolu 23 novovybudovaných parkovacích miest s kolmým státím. Na realizáciu tejto stavby sú používané prostriedky z rozpočtu
mesta, predpokladané materiálové náklady dosiahnu sumu cca 3 500 eur.AUTOR, FOTO : Mgr. Martina MIŠTANIČOVÁ, hovorkyňa mesta
Verzia pre tlač
28.10.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (9%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (37%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)