Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Nový humanitárny sklad pomôže rodinám v núdzi

Vznik tohto skladu pozitívne podporil aj prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ

Nový humanitárny sklad pomôže rodinám v núdzi

HUMENNÉ. Pomáhať druhým vraj prináša šťastie. A každý kto obetuje svoj čas a energiu na pomoc iným, urobí šťastným nielen ich, ale aj seba. Vo svete poznáme rôzne druhy pomoci a jednou z nich je aj charita. V spolupráci humenskej samosprávy s charitou vznikol v Humennom humanitárny sklad, ktorý pomôže ľuďom, ktorí to potrebujú. Vznik tohto skladu pozitívne podporil aj prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ. V stredu, 7. marca ho primátorka Jana Vaľová slávnostne otvorila.

Pomocnú ruku podalo mesto
Koncom minulého roka sa obrátila Gréckokatolícka charita Prešov so sídlom v Humennom na miestnu samosprávu. Rozhodli sa zriadiť Humanitárny sklad potravín, ktorý by zvýšil kvalitu a rozmanitosť služieb poskytovaných občanom nášho mesta. Humenská radnica prejavila pri zriadení tohto Humanitárneho skladu potravín súčinnosť, a to formou dotácie vo výške 7 000 eur. Vďaka nim budú môcť pracovníci charity zabezpečiť vybavenie skladu a rovnako tak poskytnú rodinám a osobám postihnutým nepriaznivými životnými situáciami šatstvo, školské potreby, čistiace a hygienické prostriedky či drobný nábytok a spotrebiče.

Gréckokatolícka charita Prešov začala poskytovať svoje služby na území mesta Humenné už v roku 1995 pod názvom Charitatívno-sociálne centrum. Od roku 2008 poskytuje svoje služby Sociálne centrum na ul. Štefánikovej a od roku 2014 pribudli služby denného stacionára Domu sv. Júdu Tadeáša.

Sociálne centrum poskytuje špecializované sociálne poradenstvo seniorom, ľuďom bez prístrešia, závislým a ľuďom s psychickými problémami, rovnako tiež nezamestnaným a Rómom. Každoročne sa toto centrum zapája do Zbierky školských pomôcok a Potravinovej zbierky Tesco. V rámci denného stacionára sa ambulantnou formou poskytuje pomoc dospelým, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, duševne chorým a seniorom, ktorí počas dňa potrebujú pomoc.

Teplá strava a oblečenie pre bezdomovcov v zime
Okrem toho funguje v meste Humenné aj Arcidiecézna charita Košice, ktorá sídli na Kukorelliho ulici oproti Úradu práce. Tá zabezpečuje pre skupinu obyvateľov, ktorú predstavujú ľudia bez domova, stravu.

Každý rok pravidelne poskytuje Mesto pre ľudí bez domova v zimných mesiacoch aj teplé deky a kabáty, ktoré sú k dispozícii na Odbore sociálnom a bytovom. Okrem toho je na území mesta zriadený Útulok, ktorý je v správe PSK a Zariadenie núdzového bývania.AUTOR, FOTO : Mgr. Michaela DochánováVerzia pre tlač
09.03.2018