Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

OKTÓBROVÉ TÝŽDNE ETWINNING

Žiaci sa učia inak, zaujímavejšie, hodiny sú kreatívnejšie a zábavnejšieOktóbrové týždne etwinningHUMENNÉ - Program eTwinning  ponúka platformu pre pracovníkov v školstve, ktorí pracujú v škole v jednej z európskych krajín. Je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov a zdieľanie zdrojov. Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj  spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií.


Žiaci sa učia „inak“, zaujímavejšie, hodiny sú kreatívnejšie a zábavnejšie. Deti sa veľakrát učia tak, že sa hrajú – nahrávajú videá (aj v cudzom jazyku), čítajú, hrajú divadlo, rozprávajú sa s priateľmi z inej krajiny, píšu si s nimi a pritom sa učia cudzí jazyk a zdokonaľujú  sa v práci s IKT.  Žiakom a ich rodičom takéto vyučovanie páči a prináša svoje výsledky – či už vedomosti, zručnosti žiakov, alebo ocenenia.

V ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom už šesť rokov realizuje takéto projekty pani učiteľka Ivana Čepová. Okrem realizácie projektov pripravuje každoročne v októbri v škole aktivity, ktorými sa spoločne so žiakmi a jej kolegyňami snažia zviditeľniť eTwinning. V tomto školskom roku zrealizovali v ZŠ Dargovských hrdinov aktivity v spolupráci so ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne. V rámci aktivít uskutočnili zoznamovací Skype rozhovor, v ktorom sa zoznámili žiaci z Humenného so žiakmi z Tvrdošína. Zo ZŠ Dargovských hrdinov to boli žiaci 1.A, 2.A a 4.A s p. učiteľkami Závodskou, Čepovou a Antalovou. Z Tvrdošína žiaci 4.A a 5.A triedy s pani učiteľkami Šoltésovou a Marasovou. V pondelok, pri úvodnom rozhovore si žiaci losovali štyri z ôsmych tém, na ktorých chceli pracovať. Na témach sme sa vopred dohodli – boli to témy týkajúce sa Slovenska: Bratislavský hrad, Salaš a ovečky, Spišský hrad, Vysoké Tatry, Demänovskú ľadovú jaskyňu, Folklór, Oravský hrad a rieku Dunaj. Žiaci sa dohodli, že budú kresliť obrázky, zisťovať a zapisovať si informácie o daných témach a niektoré vety potom odprezentujú v angličtine. No a okrem toho si dali ešte jednu úlohu – vyhláskovať spolu všetky názvy štátov EÚ v angličtine.

Počas týždňa deti kreslili, vyhľadávali informácie – či už na internete, alebo v knihách a pripravovali zaujímavosti aj v anglickom jazyku. Prezentácia prác a hláskovanie sa uskutočnilo pri druhom rozhovore cez Skype. Deti sa preukázali krásnymi kresbami a množstvom informácií o našich slovenských skvostoch. Na záver sme pripravili z prác nástenku a všetky deti, ktoré sa  zúčastnili aktivít boli odmenené. A to nielen získaním nových priateľov a vedomostí, ale aj darčekmi, ktoré venovala NSS v Žiline.
Autor + foto : Ivana Čepová

Verzia pre tlač
18.11.2014