Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

OSADILI FÓLIU, PRIPRAVUJÚ ŽABIE TAXI 2016

V roku 2015 bolo prenesených na Brestove 16 681 jedincov ropuchy bradavičnatejV roku 2015 bolo prenesených na Brestove 16 681 jedincov ropuchy bradavičnatej
HUMENNÉ/BRESTOV - "Návštevníkov Brestovských rybníkov na tomto mieste prosíme, aby v čase migrácie ropúch bradavičnatých v predpokladanom termíne 29. marca – 15. apríla 2016 obmedzili pohyb motorových vozidiel ako na ceste popri rybníkoch tak aj po hrádzi," vyzývajú pracovníci Správy CHKO Východné Karpaty, Medzilaborce.


Pozornosti návštevníkov Brestovských rybníkov pri Humennom v uplynulých dňoch isto neunikli fóliové zábrany pre obojživelníky. Už 12 rokov  pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach realizujú opatrenia zamerané na znižovanie mortality obojživelníkov na Brestovských rybníkoch.Lokalita na Brestove pri Humennom je charakteristická masovou migráciou ropúch bradavičnatých. V menšom počte je možné z obojživelníkov na lokalite pozorovať  skokana hnedého, skokana štíhleho, rosničku zelenú, mloka veľkého, mloka bodkovaného, mloka karpatského, salamandru škvrnitú. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov je fóliová zábrana osadzovaná v predstihu. Vývoj počasia počas Veľkonočných sviatkov a predpoveď meteorológov ropuchy na niekoľko dní spomalil. Dážď a teplota vzduchu aspoň 12 stupňov počas dňa a plusové teploty aj počas noci sú pre migráciu obojživelníkov hlavným spúšťačom.


Zábrany už osadili
Fóliové zábrany v roku 2016 boli osadené v dňoch 16.3 -17.3. Skúsenosti z uplynulých rokov nasvedčujú, že migrácia ropúch začne v termíne okolo 29.marca  s trvaním približne do 15. apríla. 

Z dôvodu čo najväčšej eliminácie úhynu ropúch bradavičnatých, ako aj ďalších jedincov zo skupiny obojživelníkov na ceste tiahnucej sa popri rybníkoch bola aj v tomto roku osadená fólia na úseku dlhom takmer 650 metrov. Fólia je osadená na oboch stranách cesty, keďže samčeky ktoré tiahnu o niečo skôr, aj po prenesení do rybníkov vychádzajú znova na cestu. Ropucha bradavičnatá tiahne na lokality rozmnožovania masovo. Pred nebezpečenstvom ropucha nedokáže rýchlo uniknúť, keďže má kratšie nohy ako skokan. Pre zaujímavosť bolo v roku 2015 prenesených na Brestove 16 681 jedincov ropuchy bradavičnatej.

Ropucha bradavičnatá obľubuje predovšetkým lesnatú krajinu tvorenú listnatými a čiastočne zmiešanými lesmi. Dožíva sa 25 až 30 rokov. Ropuchy pre svoj vývojový cyklus nevyhnutne potrebujú vodu do ktorej kladú vajíčka. Jedna samička znesie 1000 – 10 000 vajíčok. Po vykladení sa ropuchy znova presúvajú do lesa, nie však masovo ale jednotlivo. Presun späť do lesa už pracovníci správy CHKO neovplyvňujú. V čase keď sa ropuchy presúvajú do lesa sú už fólie z rybníkov odstraňované, aby nebránili ropuchám vrátiť sa späť do lesa. Hlavný ťah ropuchy bradavičnatej vzhľadom na vývoj počasia očakávame v roku 2016 v termíne približne od 29. marca. Pomáhajú aj školáci
Pomoc pri prenose ponúkli už po piatykrát školy ZŠ Jána Švermu v Humennom a ZŠ v obci Koškovce, ktoré sa aj v tomto roku zapojili do programu Žabie taxi. So skupinou 16 žiakov ZŠ Jána Švermu Správa CHKO VK dňa 22. marca realizovala teoretickú časť programu. Otázky - aký je vývinový cyklus obojživelníkov, ktoré podmienky migráciu obojživelníkov ovplyvňujú, aké typy migrácií poznáme, ako a kde obojživelníky zimujú a čím sa živia,  alebo čo obojživelníky ohrozuje.

Odpovede na uvedené otázky žiaci 6. roč. hravo zvládali, pričom ich pravdivosť budú mať možnosť overiť si pri terénnej časti programu. Koordinátorka vybranej skupiny žiakov na škole Jána Švermu Viktória Babjaková bude na základe pokynov správy CHKO Východné Karpaty informovať žiakov o termíne praktickej časti na Brestove. Všetko závisí od vývoja počasia. Praktická časť bude spočívať v prenášaní ropúch bradavičnatých a iných druhov obojživelníkov do rybníkov na základe inštrukcií pracovníkov správy CHKO VK. Program praktickou časťou nekončí. Švermováci z terénu spracujú terénne zápisníky a tie budú správou CHKO VK vyhodnotené a tri najlepšie aj ocenené.


Dobrovoľníci pri prenose ropúch sú vítaní
Vzhľadom k tomu, že všetky druhy obojživelníkov na Slovensku sú chránené je manipulácia s nimi v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázaná. Odôvodneným prípadom, kedy je možné s obojživelníkmi manipulovať, je výnimka Ministerstva životného prostredia SR. Prenos obojživelníkov musí byť realizovaný za účasti pracovníka územne príslušnej organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, ktorou je v prípade Brestovských rybníkov Správa CHKO Východné Karpaty.  

Záujemcov ochotným pomôcť prosíme nahlásiť na tel. čísle 0903 298 307. AUTOR + FOTO : Ing. Macková Anna, Správa CHKO Východné Karpaty, Medzilaborce
Literatúra: Zwach I., 2013: Obojživelníci a plazi České republiky,Grada Publishing , Praha
Verzia pre tlač
31.03.2016Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (30%)
  • nie, nebudem riskovať (35%)