Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Oslávili chrámový sviatok ikony Presvätej Bohorodičky Počajevskej

Holíč je najzápadnejšie miesto na Slovensku (Словaкія), kde sa nachádza pravoslávny chrám (церьков), a to predovšetkým vďaka aktívnej komunite re-optantov z dnešnej Ukrajiny (Укрaїнa)

Oslávili chrámový sviatok ikony Presvätej Bohorodičky Počajevskej

HOLÍČ. V pravoslávnom chráme v Holíči (Гaлич) sa uskutočnili oslavy v česť ikony Presvätej Bohorodičky Počajevskej (05.08., іконa Пресвятой Богородічкы Почаєвской), na ktorom sa zúčastnili domáci, ale aj viacero kňazov i veriacich z rôznych kútov SR (Svidník, Medzilaborce, Snina, Humenné, Brezová pod Bradlom, Bratislava, atď.).

Holíč je najzápadnejšie miesto na Slovensku (Словaкія), kde sa nachádza pravoslávny chrám (церьков), a to predovšetkým vďaka aktívnej komunite re-optantov z dnešnej Ukrajiny (Укрaїнa). Ide o potomkov Rusínov (Русины), ktorí sa po druhej svetovej vojne, na základe lživej kampane „o šťastnej budúcnosti v Sovietskom zväze“, presťahovali zo severovýchodného Slovenska na Volyň (Волинь) v ZSSR. Mnohým sa podarilo vrátiť do svojej vlasti až po páde komunistického režimu a dve desiatky rodín našli svoj druhý domov práve v Holíči. O ich aktivite svedčí aj úspešná výstavba cerkvy v rokoch 2013-18 s typickými vežičkami cibuľovitého tvaru a dominantnou kupolou.

Keďže Holíč sa nachádza na území niekdajšej Veľkej Moravy (Великa Моравa) a zároveň ho vystavali re-optanti z Ukrajiny je zasvätený sv. apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi (24. máj, св. апоштолы рівны Кіріл і Мефодїй) a Počajevskej ikone Presvätej Bohorodičky (05. august). Táto divotvorná (чудотворна) ikona sa nachádza v monastieri Počajevská lavra (монастырь Почаєвска лавра), v historickej volyňskej oblasti, o ktorom bol natočený i celovečerný dokumentárny film „Volanie“.

A práve v piatok (05.08.) oslávili pravoslávni veriaci chrámový sviatok Počajevskej ikony Matky Božej aj v Holíči. Oslavy sa začali utreňou (утреня), pokračovali akafistom (акафіст) a sv. liturgiou (св. Літурґія), ktorú odslúžili otcovia duchovní Peter Soroka z Osadného (Осaдне), Ján Toman z Bánoviec nad Bebravou (Бановці над Бебравов), Peter Bobák ml. z Hontianskych Moraviec (Гонтяньскы Моравці), Мarián Derco z Medvedieho (Медведже), Peter Bobák st. z Mikulášovej (Микулашовa), Matúš Vavro z Hodonína (Годонїн), Evstafij Strach z poľského mesta Opole (Ополе) a domáci kňaz Jakub (Jakov) Jacečko.
V kázni (проповідь) sa veriacim prihovoril otec Bobák z Mikulášovej, z okresu Bardejov (Бардеёв), ktorý plánoval návštevu Počajevskej lavry, no v súčasnej situácii to nevyšlo, a preto sa veľmi potešil pozvaniu otca Jakuba do Holíča. Spomenul podobenstvo o istom človeku, ktorého sa Hospoď Boh (Господь Бог) viackrát spýtal: „Miluješ ma? A miloval by si ma i keby si bol kalika? A nasledoval by si ma i keby si bol hluchý či slepý?“. A človek sa zakaždým zamyslel, porozmýšľal o častokrát neochvejnej viere iných, trápiacich sa ľudí a vždy kladne odpovedal. A na to sa ho Hospoď Boh spýtal opäť: „Tak prečo, ak si zdravý a máš všetkého nadostač, vo svojom živote hrešíš, a teda utekáš predo mnou“? Ty si totiž moje stvorenie a keď Ty plačeš, plačem i ja, keď padáš, pomáham Ti vstávať, ... a nikdy Ťa neopúšťam.“. A ten človek, uvedomiac si svoje slabosti, padol na kolená a začal prosiť Hospoda Boha o odpustenie (одпущіня). Týmto príkladom i nás otec Peter nabádal, aby sme sa starali o svoju nesmrteľnú dušu (несмертельнa душa) a úprimne prosili Hospoda Boha a Presvätú Bohorodičku o očistenie našich sŕdc (очіщіня нашых сердць).

Na záver sv. liturgie sa domáci kňaz otec Jakub poďakoval Hospodu Boh za možnosť stretnúť sa a spoločne osláviť chrámový sviatok (церьковный прaздник) a otcom duchovným a veriacim za ich aktívnu účasť.

Osobitne sa poďakoval otcovi Petrovi Bobákovi ml., ktorý aktuálne rozpisuje ikony na ikonostase (іконостас) a zároveň pozval všetkých, Rusínov, Slovákov, Čechov, atď., aby každoročne prichádzali na chrámové sviatky do Holíča či už 24. mája alebo 05. augusta a spoločne sa tak pomodlili za našu spásu.

Nakoniec, po obchode okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií (св. Євангеліє), ešte nasledovalo i chutné pohostenie pripravené domácimi farníkmi.

Presvjataja Bohorodice spasi nas!ZDROJ, FOTO : Jozef Badida, člen OZ Rusínska obroda a OZ molodŷ.RusynŷVerzia pre tlač
23.08.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (22%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (22%)
  • nie, nebudem riskovať (56%)