Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Oslavovali sviatok svätých, pervoverchovných, apoštolov Petra a Pavla

Práve im je zasvätený aj chrám v rusínskej obci Vyšná Jablonka

Oslavovali sviatok svätých, pervoverchovných, apoštolov Petra a Pavla

VYŠNÁ JABLONKA. V nedeľu 12.7. pravoslávni veriaci oslavovali sviatok svätých, pervoverchovných, apoštolov Petra a Pavla (праздник св. первоверховных апостолїв Петра і Павла), ktorým je zasvätený aj chrám v rusínskej obci Vyšná Jablonka. Pri tejto príležitosti sa v obci konal chrámový sviatok za účasti viacerých otcov duchovných ako aj Jablončanov a veriacich zo širokého okolia.

Sv. liturgiu odslúžili otcovia duchovní: Ján Rusín, Peter Bačovčin z Nižnej a Vyšnej Jedľovej (Нижня і Вышня Ядлова), Ján Gliganič zo Stakčína (Стащін) a Ján Kosť, správca farností Nižná a Vyšná Jablonka (Нижня і Вышня Яблінка). V kázni otec Peter poukázal na rozdielnosť týchto svätcov, ich nedostatky, no aj nápravu a predovšetkým nesmiernu lásku k Isusu Christu.

Sv. Peter bol pôvodom prostý rybár menom Šimon, človek z ľudu, ktorý trikrát zaprel Christa, no i napriek tomu mu bolo odpustené. Dokonca Isus Christos poukázal na jeho pevnú vieru, keď vyriekol: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16, 18). Sv. Pavol, pôvodným menom Saul, bol vzdelaný, rímsky občan, a teda patril k vtedajšej elite. Zároveň bol horlivý prenasledovateľ kresťanov, avšak len do doby, pokiaľ nestretol samotného Isusa Christa: „Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Saulе! Saulе! Prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9, 3-4). Nakoniec obaja apoštoli, potom ako obrátili mnohých na kresťanskú vieru, i zomreli za Christa.

Otec Peter pripomenul i naše pochybovanie, kedy sa častokrát vyhovárame na súčasný svet, ktorý nám údajne bráni byť dobrými kresťanmi. No predpokladá, že і keby sme žili v dobe sv. Petra a Pavla, i tak by sme boli rovnakí a ani vtedy by sa nám nepáčilo poukazovanie na naše hriechy, nedostatky...Každý z nás dostal od Boha iné prednosti (таланти) a je len nás ako ich budeme rozvíjať, či ich zakopeme alebo rozmnožíme. Ako ďalej dodal otec Peter, práve títo dvaja sv. apoštoli, stĺpy Cirkvi, by nám mali byť tým pozitívnym príkladom: „buď budeme Cirkev brániť alebo sa prispôsobíme, len aby nám bolo dobre“. Sv. Peter a Pavol išli za Christom, bez toho, aby sa pýtali, čo z toho budú mať, báli sa, ale obetovali sa pre Christa. Preto i nás otec Peter nabáda, aby sme boli ako oni: „buďme kresťania, ukazujme mocným tohto sveta, kde je pravda. Každý z nás je apoštolom, šíriteľom Christovej zvesti“.

Na záver sv. liturgie sa otec Ján Kosť poďakoval Hospodu Boh za možnosť stretnúť sa a spoločne osláviť chrámový sviatok a otcom duchovným a veriacim za ich aktívnu účasť. Tiež zdôraznil, že sv. Peter a Pavol boli ako my, ktorí tiež zakopneme, zhrešíme, no Christos nám neustále ponúka šancu na nápravu a hľadanie si cesty k nemu. Zároveň nám otec Ján radí: „nečakajme ako sv. Peter, kým zradíme Christa, nečakajme ako sv. Pavol, kým padneme, ale starajme sa o svoju nesmrteľnú dušu, priľnime sa k Hospodu Bohu“.

AUTOR, FOTO : Jozef Badida, člen OZ molodŷ.Rusynŷ (молоды.Русины)Verzia pre tlač
14.08.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)