Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Peniaze pomôžu pri vybudovaní unikátnych historických parkov v okrese Snina

Monitorovací výbor schválil ďalších 32 projektov cezhraničnej spolupráce

Peniaze pomôžu pri vybudovaní unikátnych historických parkov v okrese Snina

PREŠOV. V rámci poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg bude z prostriedkov Európskej únie podporených ďalších 32 projektov. Na území Prešovského samosprávneho kraja by sa malo realizovať až dvadsať z nich v celkovej hodnote 23,5 milióna eur. Schválené projekty podporia viaceré oblasti v kultúre, vzdelávaní a rovnako aj v doprave, kam smerujú ďalšie financie určené na modernizáciu ciest.

Celkový balík rozdelený medzi schválené projektové žiadosti v rámci troch prioritných výziev predstavuje 33 miliónov eur. S účasťou partnerov z Prešovského samosprávneho kraja ide pritom do poľsko–slovenského pohraničia z tejto sumy viac ako 23,5 milióna eur.

„Je to významný úspech v presadzovaní záujmov kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce. Tešíme sa kvalitným projektovým žiadostiam, ktoré budú podporené a prinesú aj reálne benefity. Neboli síce uspokojené všetky požiadavky a nebolo vyhovené všetkým žiadateľom, no fakt, že priamo do našich obcí a miest smeruje viac ako 11,5 milióna, považujeme za výborný výsledok,“ konštatoval po zasadnutí monitorovacieho výboru programu Interreg V-A predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Najväčší objem peňazí pôjde na spolufinancovanie rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva, kde na 19 schválených projektov poputuje 27 miliónov eur. Z tohto balíka sa najviac ujde práve partnerom z PSK, ktorí uspeli s 13-timi projektovými žiadosťami v celkovej výške 20,2 mil. eur. Peniaze pomôžu napríklad pri vybudovaní unikátnych historických parkov v okrese Snina, rozvoji konskej turistiky v Poloninách, zvýšenie atraktivity vodnej i lesnej turistiky v Pieninskom národnom parku, pokračovaniu cyklotrasy EuroVelo 11 v doline rieky Poprad či pri rekonštrukcii hradieb v Sabinove.

V prioritnej osi cezhraničné a celoživotné vzdelávanie uspelo 11 cezhraničných projektov v hodnote 5,3 mil. eur, z ktorých sa na území PSK bude realizovať päť projektov za takmer 2,4 mil. eur. Nenávratný finančný príspevok na svoje vzdelávacie aktivity získali stredné odborné školy z Prešova, Sabinova, Svidníka a Bardejova a rovnako aj Prešovská univerzita. Do oblasti multimodálnej, viacúčelovej dopravy smeruje takmer 869 tisíc eur na dva úspešné projekty, oba realizované na území kraja. V Medzilaborciach zakúpia turistický vláčik, osadia tri zastávkové prístrešky a elektronické tabule s cestovným poriadkom. Mobilnú aplikáciu, webovú stránku
i viaceré mäkké aktivity zamerané na propagáciu dopravy v pohraničnom území chce vytvoriť Prešovská univerzita.

Monitorovací výbor programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko na svojom poslednom zasadnutí mimo schvaľovania projektových žiadostí rozhodol aj o presunutí finančných prostriedkov na dopravu, kde by výrazne mohol opäť uspieť Prešovský samosprávny kraj.

„Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na cestnú cezhraničnú dopravu realokovaných 10,1 milióna eur. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky z prioritných osí. Za PSK sme deklarovali pripravenosť na realizáciu minimálne troch projektov v rámci plánovanej výzvy, ktorá by mala byť aktuálna v júni tohto roku. Cesty sú prioritou, takže sa o tieto prostriedky budeme opäť uchádzať,“ uviedol M. Majerský.

Prešovský samosprávy kraj je v čerpaní eurofondov z programu Interreg v aktuálnom programovom období mimoriadne úspešný.

„Program cezhraničnej spolupráce vnímame ako efektívny a významný nástroj pomoci regiónom, ktorý prispieva k rozvoju a skvalitneniu života občanov. Náš Regionálny kontaktný bod na Úrade PSK, ktorý spolupracuje s technickým sekretariátom v Krakove, je maximálne nápomocný pri konzultáciách i poradenstve pre čo najúspešnejšie čerpanie prostriedkov tohto aj iných programov EÚ,“ dodala vedúca Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Ú PSK Patrícia Janošková Hnátová. Ako uviedla, úspešnou koncovkou pomoci žiadateľom sú práve schválené projektové žiadosti.

Významný výsledok zaznamenal PSK aj vlani v júli pri schvaľovaní štandardných projektov cezhraničnej spolupráce. Z celkovo 13- tich projektov bolo na území kraja a participujúcich poľských partnerov podporených jedenásť z nich v hodnote viac ako 19 miliónov eur.

ZDROJ : Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
FOTO : MiMa, ilustračné

Verzia pre tlač
18.04.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (25%)
  • normálne pracujem (13%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (50%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (13%)