Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

POSLANCI ODHLASOVALI ČESTNÉ OBČIANSTVO PRE PELLEGRINIHO

K doterajším siedmim čestným občanom Humenného pribudne ôsmyK doterajším siedmim čestným občanom Humenného pribudne ôsmyHUMENNÉ – Letné prázdniny humenskí poslanci zakončili pracovným rokovaním. Stretli sa na ňom netradične, v pondelok popoludní. Nieslo sa v duchu schvaľovania o 5 minút 12 a podľa predpokladov aj búrlivou debatou okolo bodu, kedy mali poslanci podporiť návrh primátorky mesta Jany Vaľovej (SMER-SD) na udelenie čestného občianstva Petrovi Pellegrinimu.V rámci blížiacich sa osláv 1. písomnej zmienky o meste Humenné, ktoré sa uskutočnia v piatok, 4. septembra, sa už tradične na slávnostnom MsZ budú odovzdávať ocenenia Cena mesta a Cena primátorky. Netradične aj Čestné občianstvo. Zatiaľ, čo na Cenu mesta môže posielať mená adeptov aj verejnosť a tí musia následne prejsť sitom schvaľovania v MsZ, ocenených Cenou primátorky navrhuje sama "matka mesta" a o ich menách poslancov len informuje. Čestné občianstvo je tiež potrebné poslancami odhlasovať. Ing. Peter Pellegrini ho dostane, nie všetci poslanci sa však s návrhom dokázali stotožniť.


Čestné občianstvo za zásluhy
"Čestné občianstvo mesta udeľuje mestské zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, o skvalitnenie života jeho obyvateľov, o šírenie mieru,  porozumenia a priateľstva medzi národmi a národnosťami. Ďalej sa udeľuje tým, ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, ktorí dosiahli výnimočné výsledky v oblasti vedy, techniky, hospodárskeho rozvoja, kultúry, športu a v iných oblastiach života a sú nejakým spôsobom spätí s mestom Humenné," píše sa vplatnom VZN-ku o udeľovaní verejných ocenení v meste Humenné. Čestné občianstvo mesta možno udeliť aj občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom v odôvodnených prípadoch. V odôvodnených prípadoch ho je možné udeliť in memoriam. Návrhy na udelenie ocenenia Čestné občianstvo mesta môžu podávať primátorka mesta, poslanci a komisie mestského zastupiteľstva na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu občanov a organizácií. V tomto konkrétnom prípad ebola pod návrhom podpísaná sama primátorka Vaľová.


Meričko : Je to fraška
Pán Pellegrini môže byť dobrý chlap, ale bude sa ešte dlho smiať, keď si prečíta toto odôvodnenie : "Počas svojho pôsobenia sa  tak významným spôsobom zaslúžili o rozvoj  a podporu školstva i športu na území mesta, o skvalitnenie  prostredia škol i vyučovacieho procesu. Ako sa sám na stretnutí s učiteľmi i s občanmi mesta vyznal, má vrelý vzťah k východniarom i k mestu Humenné, ktoré si ho získalo svojou príjemnou atmosférou, srdečnosťou, pracovitosťou a otvorenosťou ľudí, ktorí v ňom žijú. Ako predseda parlamentu sa bude aj naďalej usilovať o pozdvihnutie a rozvoj nášho mesta i  regiónu.", povedal poslanec Miloš Meričko (Klub Za demokratické Humenné) potom, čo citoval časť dôvodovej správy k danému bodu rokovania. "
Toto je jednoducho fraška," konštatoval.
"Keď je niekto zvolený za predsedu NR SR, tak to bolo na základe toho, čo všetko v živote dokázal. Ja som nikdy nemal problém zahlasovať za kardinála, či za prezidenta, lebo každý z nich si to zaslúžil, aj tento pán si to zaslúži," oponoval viceprimátor Andrej Semanco (SMER – SD). Do debaty sa zapojila aj navrhovateľka Vaľová, "Mesto Humenné sa opätovne obracalo na ministerstvo s naliehavou žiadosťou riešiť nevyhovujúce podmienky na humenských školách. Následne bolo realizovaných niekoľko významných opráv a úprav škôl, školských zariadení a športovísk v meste, na ktorých sa finančne podieľalo aj ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu," povedala Vaľová.

Poslankyňa Jana Andruchová (SMER-SD) pripomenula, že Peter Pellegrini sa v období svojho ministrovania stretol osobne s humenskými učiteľmi, kde "Diskutoval aj o téme pripravovaného zákona o odbornom vzdelávaní a novinkách i problémoch škôl na území mesta Humenné," pričom citovala agentúrnu správu tlačovej agentúry zo dňa 6. novembra minulého roka. Išlo o jedinú oficiálnu návštevu Humenného počas 4 a pol mesačného pôsobenia P. Pellegriniho v ministerskej funkcii.

"To, čo tu bolo prezentované, podľa mňa každému ministrovi vyplýva z funkcie. Čo také osobitne zdôvodniteľné pre naše mesto ešte urobil? Podľa nás je to politické rozhodnutie," povedala Mária Cehelská (Klub Za demokratické Humenné).
"Ja sa pýtam, čo pre nás ešte môže urobiť? To je pre mňa dôležité," vysvetlila Vaľová (SMER-SD).
"Toto je politická pasca, ktorú pánovi Pellegrinimu pripravila pani primátorka. Myslím si, že jeho osoba tu bola zneužitá," myslí si Ivan Hopta (Klub Za demokratické Humenné) a dodáva "Dnes vezmeme na vedomie aj mená 3 ocenených Cenou primátorky mesta, ak by bol medzi nimi, nikto by nepovedal ani slovo, je to v tvojej plnej kompetencii, ale čestné občianstvo je príliš," uzatvoril Hopta.
Poslanec Jozef Babjak z Klubu Za demokratické Humenné si myslí, že je treba pozrieť sa na to, aké osobnosti dostali od Humenčanov čestné občianstvo doteraz a porovnať ich význam pre toto mesto.Ôsmy Pellegrini

V novodobej histórii mesta Humenné bolo čestné občianstvo udelené celkom 7 osobnostiam v priebehu 3 rokov. Po prvýkrát sa tak stalo 12.9.1997 pri príležitosti 680. výročia 1. písomnej zmienky o meste Humenné. Získali ho operný spevák Štefan Babjak (narodil sa v Humennom), historik, archeológ a archivár PhDr. Belo Polla, DrSc. (narodil sa v Humennom) a maliar Mikuláš Klimčák (narodil sa v Humennom).
15. marca 2004 pri príležitosti 80 rokov života sa stal čestným občanom Humenného J. Em. Jozef Kardinál Tomko, rodák z Udavského.
V septembri 2006 boli Humenčania svedkami vzácnej udalosti, po prvýkrát na jednom mieste sa stretli slovenskí ponovembroví prezidenti, Rudolf Schuster, Michal Kováč a vtedy úradujúci Ivan Gašparovič. Pri tejto príležitosti bolo všetkým trom udelené čestné občianstvo.

Poslanci po búrlivej vyše polhodinovej debate návrh odhlasovali počtom hlasov 16 za, 4 proti, 2 nehlasovali.FAKTY :
Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB) – odbor financie, bankovníctvo, investovanie a Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2006 bol prvýkrát zvolený za poslanca Národnej rady NR SR a v období rokov 2006 - 2010 pracoval vo funkcii predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR, ktorého bol členom. Zároveň bol členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a členom Mandátového a imunitného výboru NR SR. Poslancom Národnej rady SR sa stal opäť v roku 2010 a v roku 2012. Neskôr sa stal  štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR a tento post zastával do roku 2014, kedy sa stal ministrom školstva, vedy, výskumu a športu. Od 24. novembra 2014 je v poradí ôsmym predsedom NR SR. Je členom strany SMER-SD.


MiMa
Foto : MiMa

Verzia pre tlač
31.08.2015Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (7%)
  • normálne pracujem (33%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (33%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (28%)