Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

POSLEDNÁ REKONŠTRUKCIA KOSTOLA TRVALA 7 ROKOV

Reformovaní a evanjelici spoločne v jednom kostole už 130 rokovHUMENNÉ - 15. novembra t.r. sa v reformovanom kostole v Humennom uskutočnili spoločné služby Božie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pri príležitosti už 5. ročníka konferencie "Minulosť nás spája - budúcnosť zaväzuje" a 2. ročníka Konferencie o reformácii Horného Zemplína. O tom, že tieto dva zbory aj po 130 rokoch žijú a zveľaďujú spoločný stánok Boží, svedčí skutočnosť, že v týchto dňoch po siedmich rokoch ukončili jeho rekonštrukciu.


Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Ulici osloboditeľov v Humennom je tretím najstarším kostolom v meste. Základný kameň budúcej stavby položili 1. mája 1890. O 3 mesiace už posväcovali modlitebňu. Až v roku 1898 bola pristavená veža. Na ňu venoval 20 000 tehál z vlastnej tehelne aj gróf Andrássy. Zakúpený bol aj 201-kilogramový zvon, ktorý však v súčasnosti nie je funkčný. S jeho obnovou sa však perspektívne počíta.Reformovaná Kresťanská cirkev na Slovensku - reformovaný cirkevný zbor v Humennom má vedených 89 voličov, avšak podľa posledného sčítania ľudu sa tu k nej prihlásilo 128 veriacich. Evanjelická cirkev augsburského vyznania Kladzany - filiálka Humenné, má evidovaný počet veriacich cca 120. Podľa posledného sčítania sa k tomuto vierovyznaniu hlásilo v Humennom približne 320 obyvateľov.

Reformovaní a evanjelici spoločne už 130 rokov
"Na základe úpravy konventu z roku 1885, kde sa hovorilo o zriadení misijných staníc, bolo rozhodnuté, že humenský cirkevný zbor sa stane duchovným sídlom a zároveň bolo poukázané na to, že má k dispozícii vhodné podmienky, pozemok a budovu pre farára. Preto Predtisský dištrikt v dňoch 28. – 30. apríla 1885 v bode č. 24 vyniesol rozhodnutie o zriadení misijnej stanice a o 100 forintoch ročne k platu misijného farára. V zápisnici z 1. marca 1885 bolo spoločné uznesenie o zjednotení reformovaných a evanjelikov, kde sa dohodli na budúcich vzťahoch, ako aj užívaní kostola," píše sa v kronike z tých čias.Dátum narodenia : 1.5.1890
Stavba humenského kostola sa datuje od 1. mája 1890, keď bol položený základný kameň na stavbu modlitebne. Posvätili ju už 17. augusta toho istého roku. Zároveň sa venovali aj oprave farskej budovy a v nasledujúcom roku aj prístavbe ďalších miestností. V roku 1896 bol za misijného farára zvolený László Réz a práve on inicioval v roku 1889 celoštátnu zbierku na dokončenie kostola, a to prístavbou veže. Na túto daroval aj gróf Andrássy 20 tisíc tehál.


Opravovaný bol už viackrát
V rokoch 1965 a 1975 boli vykonané opravy väčšieho rozsahu. Až posledná rekonštrukcia zmenila celkový ráz kostola. Na základe vypracovania kompletnej projektovej dokumentácie bolo navrhnuté riešenie celkovej rekonštrukcie rozplánované na niekoľko rokov. "V roku 2009 sme vymenili staré okná s 2 mm sklami za eurookná, vďaka
ktorým sa zlepšila tepelná izolácia kostola a zároveň v tom istom období sa zaviedlo diaľkové ústredné podlavicové kúrenie. Projekt na stavbu novej strechy bol vypracovaný v roku 2010, ale zrealizovali sme ju až začiatkom roku 2011. To tiež zvýšilo vnútornú teplotu kostola. V tom istom roku sme vymenili aj vnútorné dvere, lebo vznikal komínový efekt a toto znižovalo tepelnú pohodu v kostole,"
vymenuváva Arpád Csontos, zástupca kurátora Reformovanej kresťanskej cirkvi Humenné.

Nasledovala prístavba sociálneho zariadenia a kancelárie, rekonštruovali sa vodovodná a kanalizačná prípojka, elektrické vedenie.

"V roku 2013 sa presbytérium dohodlo, že vymaľujeme aj vnútorné priestory. Zároveň nám statik navrhol, aby sa odstránila tzv. protipožiarna ochrana povaly, ktorá bola z pálených beregsázskych tehál a už sa rozpadávala. Humenská firma zvládla túto veľmi ťažkú prácu na výbornú a odstránila 10 ton materiálu. Následne použitím ľahších materiálov odľahčila strop modlitebne, ktorý sa zdvihol o 10 – 15 cm. Až po vykonaní týchto úkonov mohla nastúpiť montážna čata, postavili vnútorné lešenie a vymaľoval sa kostol zvnútra aj s nápismi a ozdobami okolo okien," načiera do už nedávnej minulosti Csontos. 
V minulom roku sa začala rekonštruovať vonkajšia fasáda. Dokončili ju až pred pár dňami, 13. novembra. Štrnásteho zdemontovali lešenie a už v nedeľu 15. novembra o 14.00 hod. tu boli slávnostné Služby Božie, s požehnaním nových priestorov. Slávnostné posvätenie zrekonštruovaného kostola je naplánované na budúci rok.MiMa
Foto : MiMa
Verzia pre tlač
18.11.2015Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (9%)
  • normálne pracujem (32%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (36%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)