Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Pozvánka : EKODNI 2019 vo Vihorlatskom múzeu

K zodpovednému líderstvu ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva

Pozvánka : EKODNI 2019 vo Vihorlatskom múzeu

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci pokračovania projektu zážitkového objektového vyučovania v múzeu pripravuje cyklus podujatí s environmentálnou tematikou venovaný Svetovému dňu životného prostredia. Zážitkové podujatie pre žiakov základných škôl EKODNI 2019 bude prebiehať v dňoch 3. − 7. júna 2019 v učebni a v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea.

Aktuálnou témou tohtoročných EKODNÍ 2019 vo Vihorlatskom múzeu je ekológia a životné prostredie s dôrazom na problematiku znečisťovania ovzdušia. Interaktívne podujatie pre žiakov základných škôl je zamerané na globálne problémy spojené so životným prostredím a hľadaním spôsobov ich riešenia. Obsahovo vychádza téma podujatia zo základnej  myšlienky Svetového dňa životného prostredia (5. jún) − Je len jedna Zem. 

Súčasťou programu v múzeu bude prednáškový blok k aktuálnym environmentálnym témam, videoprojekcia tematických dokumentárnych filmov, beseda s odbornými pracovníkmi ochrany prírody Občianskeho združenia Fauna Carpatica, interaktívne aktivity a hry zamerané na upevnenie získaných poznatkov a prehliadka prírodovednej expozície s novými múzejnými exponátmi (dermoplastické exponáty jeleňa lesného, jelenice, srnca, srny a zástupcov u nás rozšírených inváznych druhov živočíchov získalo múzeum ako akvizíciu podporenú z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia). V rámci prehliadky prírodovednej expozície názorne priblížime žiakom a pedagógom problematiku inváznych druhov rastlín a živočíchov okolo nás, ktoré patria k jedným z piatich príčin vymierania živočíšnych druhov na planéte.  Pokračovanie cyklu EKODNI 2019 zoznámi žiakov s aktuálnym stavom
životného prostredia, najväčšími hrozbami jeho znečisťovania i praktickými krokmi, ktorými žiaci môžu prírodné prostredie chrániť. Program zároveň informačne čerpá z najnovšej Správy o stave planéty Svetového fondu na ochranu prírody, ktorá  informuje o piatich základných príčinách druhového vymierania na planéte a možnostiach človeka pri zvrátení toho stavu. Pedagógom a žiakom ponúkame podujatie EKODNI 2019 s interaktívnym
programom ako platformu hľadania riešení k zmenám životného štýlu. Veríme, že podujatie bude obohatením školskej výučby a nášho spoločného úsilia o výchovu lídrov týchto zmien.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom


Verzia pre tlač
29.05.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (20%)
  • normálne pracujem (20%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (40%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (20%)