Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Prieskum ZMOSu sa zameral na potenciál mestských a obecných lesov

Na reprezentatívnej vzorke 600 respondentov z radov primátorov a starostov budeme zisťovať postoje samospráv k tomu, akým spôsobom zabezpečujú obhospodarovanie lesného majetku

Prieskum ZMOSu sa zameral na potenciál mestských a obecných lesov

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska začína s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na potenciál mestských a obecných lesov.

Na reprezentatívnej vzorke 600 respondentov z radov primátorov a starostov budeme zisťovať postoje samospráv k tomu, akým spôsobom zabezpečujú obhospodarovanie lesného majetku, čo považujú primátori a starostovia za najpodstatnejší prínos lesného majetku, ďalej sa budeme venovať tomu, aké funkcie alebo služby očakávajú samosprávy od komunálnych lesov. Budeme tiež zisťovať, či sa ich očakávania spájajú s finančným príjmom, zabezpečovaním ochrany prírody, tvorbou pracovných miest, prípadne rekreačnými a oddychovými funkciami. Tiež budeme skúmať postoje štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k súčasným finančným mechanizmom v rámci eurofondov v súvislosti s využívaním komunálnych lesov na podporu rozvoja vidieka a tiež regionálneho rozvoja. Prieskum začína dnes, 27. januára 2020 a potrvá do 28. februára 2020.

Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Zároveň budú využité v rámci analýzy ZMOS vo vzťahu k využívaniu potenciálu komunálnych lesov, ktorú bude mať združenie vypracovanú do začiatku leta tohto roka.

ZDROJ : Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
FOTO : MiMa, ilustračnéVerzia pre tlač
27.01.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)