Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Rusíni sú svetoví - Alexander Duchnovič

Medzi najvýznamnejšie osobnosti karpatských Rusínov bezpochyby patrí i Alexander Duchnovič, po ktorom je pomenovaná nie jedna ulica našich miest, rusínske divadlo v Prešove, ale je tiež autorom rusínskej hymny či prvého rusínskeho šlabikára

Rusíni sú svetoví - Alexander Duchnovič

BRATISLAVA. Medzi najvýznamnejšie osobnosti karpatských Rusínov bezpochyby patrí i Alexander Duchnovič, po ktorom je pomenovaná nie jedna ulica našich miest, rusínske divadlo v Prešove, ale je tiež autorom rusínskej hymny či prvého rusínskeho šlabikára. A my sa k tejto ústrednej postave národného obrodenia Rusínov, označovaného aj za Komenského Rusínov, môžeme opäť raz prihlásiť už počas prebiehajúceho sčítania obyvateľstva.

Alexander Duchnovič (Александер Духновіч) sa narodil 24. apríla 1803 v obci Topoľa, okres Snina, kde je v súčasnosti umiestnená jeho busta a informačné panely o jeho živote sa nachádzajú v miestnej drevenej cerkvi. Študoval na užhorodskom gymnáziu, košickej akadémii a duchovnom seminári v Užhorode a v roku 1827 bol vysvätený za grécko-katolíckeho kňaza.

Pôsobil na biskupských úradoch v Prešove i Užhorode a ako kňaz v obciach Chmeľová a Beloveža, okres Bardejov.

V roku 1847 sa zúčastnil, ako zástupca prešovského biskupstva, uhorského snemu zasadajúceho v Bratislave. V tom istom roku vydal i prvý rusínsky šlabikár (Книжица читальная для начинающих). Zároveň pomohol k otvoreniu škôl v mnohých rusínskych obciach a vo svojich pedagogických prácach kládol dôraz na výchovu v národnom duchu, čiže vštepovanie lásky a hrdosti k svojmu národu, materinskému jazyku a tradíciám.

V roku 1850 stál pri zrode vzdelávacej a literárnej inštitúcie (Literaturnoje zavedenije Prjaševskoje), ktorá vydala prvý rusínsky kalendár, literárny almanach, ale aj Duchnovičov Chlib duši, jeden z najpopulárnejších modlitebníkov Rusínov. V tých časoch Duchnovič publikoval i svoje najznámejšie básne - Podkarpatskije Rusyny ostavte hlubokyj son!, ktorá sa stala národnou hymnou Rusínov a Vručanije (Vyznanie):

Я Русинъ былъ, есмь, и буду,
Я родился Русиномъ,
Честный мой родъ не забуду,
Останусь его сыномъ;
 
Русинъ былъ мой отецъ, мати,
Русская вся родина,
Русины сестры, и браты
И широка дружина;
Ja Rusyn bŷl, jesm i budu,
Ja rodyl sja Rusynom,
Čestnŷj moj rod nezabudu,
Ostanus’ jeho sŷnom;
Rusyn bŷl moj otec, maty,
Russkaja vsja rodyna,
Rusynŷ sestrŷ i bratŷ
I šyroka družyna;

Neskôr Duchnovič participoval i na založení Spolku sv. Jána Krstiteľa (Obščestvo svjatoho Joana Krestiteľa), ktoré materiálne pomáhalo rusínskym študentom a v Prešove zriadilo i študentský internát (súčasné Obščestvo je rovnako aktívne a zaslúžilo sa o rusínske liturgické preklady). Na sklonku svojho života Duchnovič daroval svoju rozsiahlu zbierku kníh krásnobrodskému monastyru, čím vznikla prvá rusínska verejná knižnica.

Počas prebiehajúceho sčítania obyvateľstva sa Rusíni prihlásením k svoje národnosti a materinskému jazyku zároveň prihlásia i k svojmu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi, ktorý sa vďaka svojmu dielu i životu stal vedúcou osobnosťou národného obrodenia Rusínov.

AUTOR : Jozef Badida, člen OZ Rusínska obroda Slovenska a molody.Rusyny
FOTO : Okrúhly stôl Rusínov SlovenskaVerzia pre tlač
09.03.2021Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (6%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (33%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (31%)