Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Rusíni sú svetoví – guvernér Grigorij Žatkovič

A my sa k tomuto významnému Rusínovi môžeme opäť raz prihlásiť pri aktuálne prebiehajúcom sčítaní obyvateľstva

Rusíni sú svetoví – guvernér Grigorij Žatkovič

BRATISLAVA. Z rusínskeho národa pochádza množstvo významných ľudí, ktorí neraz stáli i pri zlomových momentoch svetového významu. Česi mali Masaryka, Slováci Štefánika a Rusíni Žatkoviča, všetko osobnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o vznik prvej ČSR - spoločného štátu Čechov, Slovákov a Rusínov. A my sa k tomuto významnému Rusínovi môžeme opäť raz prihlásiť pri aktuálne prebiehajúcom sčítaní obyvateľstva.

Grigorij Žatkovič (Ґріґорій Жатковіч) sa narodil 02. decembra 1886 v obci Holubina vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku (dnešná Ukrajina), no už vo veku piatich rokov odchádza so svojou rodinou za „veľkú mláku“. Od malička sa pohyboval v krajanskom prostredí, keďže jeho otec patril k lídrom rusínskej emigrácie v USA. V Pittsburghu Grigorij ukončil právnické štúdium, aby následne svoju kariéru úspešne rozvíjal v automobilke General Motors.

Na sklonku I. svetovej vojny sa dostáva do vedenia Americkej národnej rady Uhro-Rusínov, kde bol poverený zostavením a prednesením Memoranda o postavení uhorských Rusínov v povojnovej Európe prezidentovi USA. S Woodrovom Wilsonom sa stretol 21. októbra 1918 a ten odporúčal spojenie Rusínov s iným slovanským štátom. Tento variant podporil i T. G. Masaryk, keďže uvažoval o spoločnej hranici so spojeneckým Rumunskom a preto Rusínom v rámci ČSR prisľúbil autonómne postavenie. Následne viedol Žatkovič delegáciu amerických Rusínov na mierovej konferencii v Paríži a v marci 1919 odchádza na územie tvoriacej sa ČSR, aby názorovo zjednotil krajanov v domovine, keďže Rusíni, na troskách „dunajskej monarchie“, tiež zvažujú viaceré možnosti ďalšieho vývoja. Nakoniec i jeho zásluhou vzniká zjednocujúca Centrálna ruská (rusínska) národná rada, ktorá 16. mája 1919 v Užhorode schválila „československý“ variant.

Súčasťou ČSR sa teda stali, ako štátotvorný národ, aj karpatskí Rusíni Podkarpatskej Rusi (dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny) a Prjašivščiny (dnešné severovýchodné Slovensko).

Mimo hraníc ČSR však ostali karpatskí Rusíni Lemkoviny, pripojenej k Poľsku, a Marmaroša, ktorá bola pričlenená k Rumunsku. Samotný Žatkovič bol vymenovaný za prvého guvernéra Podkarpatskej Rusi, avšak už po desiatich mesiacoch podáva demisiu na protest proti nerealizovaniu prisľúbenej autonómie. Aj napriek tomu, že autonómia Podkarpatskej Rusi, zakotvená i v mierovej zmluve podpísanej 10. septembra 1919 v Saint-Germain, bola realizovaná až v „predvečer“ II. svetovej vojny, predstavovala prvá ČSR obdobie nebývalého rozvoja Rusínov, za čo možno vďačiť i ohromnej politickej aktivite Žatkoviča.

Počas najbližšieho sčítania obyvateľstva sa Rusíni prihlásením k svoje národnosti a materinskému jazyku zároveň prihlásia i ku guvernérovi Grigorijovi Žatkovičovi, ktorý dokázal spojiť Rusínov a úspešne hájiť naše práva pred mocnými vtedajšieho sveta.AUTOR : Jozef Badida, člen OZ molody.Rusyny a Rusínska obroda Slovenska
FOTO : - Grigorij Žatkovič, - Vyhlásenie nezávislosti ČSR T.G.Masarykom vo Philadelphii, USA, 28.10.1918 (po pravici i G. Žatkovič)
Verzia pre tlač
05.03.2021Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (6%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (33%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (31%)