Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Rusíni sú svetoví – vladyka Lavr

Z rusínskeho národa pochádza množstvo významných ľudí, ktorí neraz stáli i pri zlomových momentoch svetového významu


BRATISLAVA. 
Z rusínskeho národa pochádza množstvo významných ľudí, ktorí neraz stáli i pri zlomových momentoch svetového významu. Medzi takéto osobnosti možno smelo zaradiť i vladyku Lavra, ktorý prispel k zjednoteniu viac než 90 rokov rozdelenej Ruskej pravoslávnej cirkvi.

A my sa k tomuto významného Rusínovi môžeme opäť raz prihlásiť už pri februárovom sčítaní obyvateľstva.

Vladyka Lavr, metropolita východoamerický a newyorský a prvohierarcha (первоєрaрх) Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí, sa narodil 1. januára 1928 v rusínskej dedinke Ladomirová (Ладомирова) v okrese Svidník (Свідник) ako Vasiľ Škurla. Rodičia mu dali naozaj výnimočné meno „Vasiľ“, majúce svoj pôvod v gréckom slove Vasilios, znamenajúcom „kráľovský“.

V Ladomirovej sa nachádzal monastier (монастырь) prepodobného Jóva Počajevského s tlačiarňou, ktorý založili mnísi Počajevskej lavry, unikajúci zo sovietskeho Ruska. Išlo o významné duchovné centrum vo vtedajšom Československu so značným vplyvom na pravoslávnych veriacich celej Karpatskej Rusi, t.j. Prjašivščiny, Lemkoviny і Podkarpatskej Rusi (Пряшівщіны, Лемковины і Підкарпатьской Руси). V takomto podnetnom prostredí sa od detstva pohyboval i mladý Vasiľ a niet divu, že už ako 11ročný vstúpil do monastiera s úmyslom zasvätiť svoj život Hospodu Bohu (Господу Богу). S blížiacou sa Červenou armádou bolo zrejmé, že ladomirovské bratstvo nič dobré nečaká, keďže sa vedelo o prenasledovaní Pravoslávia v ZSSR (СССР), a tak väčšina mníchov emigrovala do USA (США). Svoj náhradný domov našli v Sväto-Trojickom monastieri v Jordanville, kde bol mladý Vasiľ v roku 1947 postrihnutý na mnícha (монаха) a prijal meno svätého mučeníka Lavra (Лавра).

Po 20-tich rokoch bol rukopoložený na biskupa (єпіскопa) manhattanského, neskôr bol povýšený na arcibiskupa (aрхієпіскопa) TrojickoSyrakúzskej eparchie, aby sa nakoniec stal metropolitom (метрополітом) východoamerickým a newyorským a najvyšším predstaviteľom Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí (Русской православной церькви в загранічу). Práve v tomto období sa začína jeho historická misia vedúca k zblíženiu oboch pravoslávnych cirkví, ktorých rozdelenie bolo dôsledkom nástupu boľševikov v Rusku v roku 1917. Proces vyvrcholil podpísaním Aktu o kanonickom zblížení a zjednotení Ruskej pravoslávnej cirkvi a Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí metropolitom Lavrom a Alexijom II., patriarchom moskovským a celej Rusi dňa 17. mája 2007 v chráme Christa Spasiteľa (Хріста Спасителя) za účasti prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina. Metropolita Lavr zomrel 16. marca 2008 v Jordanville, kde je i pochovaný.

Blíži sa sčítanie obyvateľstva a Rusíni sa prihlásením k svoje národnosti a materinskému jazyku zároveň prihlásia i k vladykovi Lavrovi, Rusínovi zo Slovenska, ktorý pomohol spojiť Rusov.

AUTOR, FOTO : Jozef Badida, Člen OZ molody.Rusyny a Rusínska obroda Slovenska


Verzia pre tlač

Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (33%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (17%)
  • nie, nebudem riskovať (50%)