Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Rusínom gratulovala aj prezidentka SR

Ministerka Veronika Remišová účastníkov pozdravila cirkevnoslovanským „Slava Isusu Christu“

Rusínom gratulovala aj prezidentka SR

MEDZILABORCE. V Medzilaborciach, symbolickom Hlavnom meste Rusínov sa konali celonárodné oslavy Dňa Rusínov (11. - 13. 6. 2021). Pri tejto príležitosti pozdravili Rusínov prezidentka i premiér SR.

Rusíni (Русины), národ z pod Karpát, žijúci najmä v severovýchodných okresoch Slovenska, si 12. júna pripomínajú Deň Rusínov Slovenska (День Русинів Словакії) vyhlásený Svetovým kongresom Rusínov. Tento dátum sa historicky spája so zavŕšením prvého zjazdu slovanských národov rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1848, počas 1. ČSR sa v Prešove organizovali masové oslavy Dní rusínskej kultúry a v roku 1933 bol opäť v Prešove, na námestí pred terajším Divadlom J. Záborského, odhalený pamätník veľkému rusínskemu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi (Александерь Духновіч).

Celonárodné oslavy Dňa Rusínov sa tohto roku začali už v piatok (11. júna) uctením si pamiatky Adolfa Dobrianského (Адолф Добряньскый), najväčšieho rusínskeho politika 19. storočia, pri jeho hrobe v Čertižnom. Dobriansky bol poslancom uhorského snemu, spoluzakladateľom Matice slovenskej a vedúcim delegácie, ktorá cisárovi Františkovi Jozefovi predostrela národný, politický program – Memorandum uhorských Rusínov (Памятник Русинів Угорьскых).

Hlavná časť Osláv, organizovaná Rusínskou obrodou Slovenska (Русиньска оброда Словеньска - ROS) a mestom Medzilaborce (Меджілабірці), sa začala v sobotu (12. júna) slávnostným sprievodom za účasti domácich i Rusínov pochádzajúcich z rôznych oblastí SR od Sniny, Humenného, Stropkova, Svidníka, Bardejova, Starej Ľubovne, Prešova či Bratislavy. Sprievod sa zastavil pred pamätnou tablou prvého Svetového kongresu Rusínov (Світовый конґрес Русинів) konajúceho sa práve v Medzilaborciach pred 30-mi rokmi. Toto výročie si uctili, položením vencov a kytíc, Veronika Remišová, podpredsedkyňa vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Tomáš Šudík a Rastislav Jílek, poslanci Národnej rady SR, Martin Karaš predseda ROS a Vladimír Protivňak, tajomník Svetového kongresu Rusínov. Následne si už mohli návštevníci pozrieť výtvarné práce laboreckých detí maľované na tému rusínska dedina (русиньске село).

Kultúrnej časti programu predchádzali slávnostné príhovory od viacerých osobností. Prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom video pozdrave Rusínom odkázala: „Buďte na svoju identitu hrdí!“. Premiér Eduard Heger na diaľku Rusínom poprial, aby si zachovali svoje tradície, kultúru a jazyk a zaželal im „mnohaja i blahaja lita“.

Ministerka Veronika Remišová účastníkov pozdravila cirkevnoslovanským „Slava Isusu Christu“ a vyjadrila podporu projektom rozvíjajúcim región, ako napríklad zriadenie Galérie rusínskych osobností plánovanej v Medzilaborciach. Predseda ROS Martin Karaš zasa predstavil jeden z cieľov podujatia, a to odprezentovať širokej verejnosti ľudí, ktorí stáli pri zrode Československej republiky a neskôr aj Slovenskej republiky a sú lojálnymi občanmi, aj keď nie sú slovenskej, ale rusínskej národnosti.

V programe vystúpili talentované deti z materských a základných škôl z Medzilaboriec a Radvane nad Laborcom a viaceré folklórne kolektívy ako Sosna zo Zbojného, Vihorlat zo Sniny či Barvinok z Kamienky.

O tom, že rusínska hudba nie je len folklórna, publikum zasa presvedčila rocková rusínska kapela Piňazi de? zo Svidníka. Oslavy Dňa Rusínov sa zakončili v  chrámoch v Medzilaborciach a okolí v nedeľu doobeda (13. jún) slávnostnými bohoslužbami a pozdravmi Rusínov zo strany otcov duchovných.


Rusínov v tento výnimočný deň cez sociálne siete srdečne pozdravili aj Monika Filipová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zuzana Kumanová, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR, Ladislav Kamenický, poslanec NR SR či Lászlo Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny. K oslavám sa pridala aj RTVS, keď celé doobedie (12. júna) v éteri Rádia Regina Východ znel rusínsky jazyk.

Celonárodné oslavy Dňa Rusínov Slovenska sú ďalším z radu úspešných produktov vzájomnej spolupráce miestnej organizácie ROS a mesta Medzilaborce, podobne ako projekt Medzilaborce – Hlavné mesto Rusínov či zamýšľané vybudovanie ďalšej turistickej atrakcie – Galérie rusínskych osobností.

ZDROJ, FOTO : Jozef Badida, člen OZ Rusínska obroda i OZ molody.Rusyny


Verzia pre tlač
16.06.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (22%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (22%)
  • nie, nebudem riskovať (56%)