Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Stredná škola v Snine má nové centrum vzdelávania za 154-tisíc eur

Pripravovať sa tu budú budúci strojári

Stredná škola v Snine má nové centrum vzdelávania za 154-tisíc eur

SNINA. V župnej Strednej priemyselnej škole v Snine  sa vybudovalo nové regionálne centrum vzdelávania pre strojárske odbory. Odborné vzdelávanie v okrese dosiahlo kvalitnejší rozmer vďaka programu podpory najmenej rozvinutých okresov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Rezort do vzniku pracoviska preinvestoval viac ako 152-tisíc eur a Prešovský samosprávny kraj z vlastného rozpočtu poskytol na materiálne vybavenie takmer 22-tisíc eur.

Sninská Stredná priemyselná škola, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, má vďaka národnému programu a finančnej podpore z MIRRI SR nové regionálne centrum vzdelávania. Určené je pre odbornú výučbu a prípravu v strojárskych odboroch. Výstavba centra si vyžiadala investície vo výške takmer 154-tisíc eur, pričom vyše 152-tisíc boli zdroje rezortu a 1 100 eur z Rodičovského združenia pri SPŠ Snina.

Projekt mal tri etapy. Prvá zahŕňala projektovú dokumentáciu, druhá samotné vybudovanie priestorov pracoviska so zameraním na obsluhu a riadenie CNC obrábacích strojov, odbornú učebňu CNC techniky a taktiež strojárskeho metrologického pracoviska. V tretej etape sa pristúpilo k  materiálno-technickému a softvérovému dovybaveniu centra, ku ktorému prispel aj Prešovský samosprávny kraj. Na tento účel z vlastného rozpočtu uvoľnil 21 710 eur. Nové školské pracovisko tak bude čo sa týka technickej stránky ešte kvalitnejšie.

„Som rád, že krajskí poslanci na májom zasadnutí Zastupiteľstva PSK tieto prostriedky schválili, lebo budú použité naozaj veľmi dobre. Svojou troškou prispejeme k tomu, aby sme tu mali naozaj kvalitné pracovisko s čo najlepším softvérovým a materiálno-technickým zázemím pre odbornú prípravu strojárov, technikov, elektrotechnikov.  A teda odborov, ktoré  sú aj na našom pracovnom trhu veľmi žiadané. Verím, že toto pracovisko žiakom školy poskytne tie najlepšie podmienky pre rozvoj ich schopností a zručností v oblasti strojárskeho priemyslu a CNC technológií,“ vyjadril sa počas slávnostného otvorenia regionálneho centra vzdelávania v Snine predseda PSK Milan Majerský.

Konkrétne sa v SPŠ Snina v rámci projektu vytvorili tri špecializované učebne, a to CNC dielňa, odborná učebňa CNC techniky a strojárske metrologické pracovisko. Dovybavili sa CNC strojmi, IT a meracou, technikou a  programovacími stanicami na CNC frézovanie. Pribudlo tu i nové softvérové a hardvérové vybavenie pre systém priemyslového vzdelávania, ktorý je založený na modulárnom princípe a môže sa jednoducho upraviť podľa potrieb  jednotlivých firiem a rekvalifikantov. Pracovisko sa zariadilo novými školskými lavicami, stoličkami, dielenským stolom a vstavanou skriňou.

Zámerom SPŠ Snina a zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja je v moderne zariadených dielňach poskytovať kvalitné odborné vzdelávanie v študijnom odbore strojárstvo, ako i v ďalších oblastiach ako je technika a prevádzka dopravy či elektrotechnika.

ZDROJ, FOTO : Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK 
Verzia pre tlač
25.05.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (26%)
  • nie, nebudem riskovať (39%)