Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Súťaž Minca mesta Humenné mala výtvarnú a literárnu časť

Cieľom súťaže bolo prostredníctvom umeleckej tvorby vzbudiť u žiakov záujem o regionálnu kultúru a dejiny mesta Humenné a tvorivou prácou osláviť 700. výročie nášho mesta

Súťaž Minca mesta Humenné mala výtvarnú a literárnu časť

HUMENNÉ. Základná škola, Hrnčiarska 13, v spolupráci s mestom Humenné vyhlásila pri  príležitosti 700.  výročia prvej písomnej  zmienky o meste Humenné výtvarnú a literárnu súťaž s názvom „MINCA MESTA HUMENNÉ“. A práve v novembri sme sa dozvedeli mená víťazov.

Cieľom súťaže bolo prostredníctvom umeleckej tvorby vzbudiť u žiakov záujem o regionálnu kultúru a dejiny mesta Humenné a tvorivou prácou osláviť 700. výročie nášho mesta. Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl, čo svedčí o tom, že v Humennom máme dostatok tvorivých detí zaujímajúcich sa o históriu nášho mesta. V literárnej časti žiaci tvorili básne, povesti, legendy a rozprávky. Do výtvarnej časti súťaže Minca mesta Humenné sa žiaci zapojili svojimi 2D návrhmi alebo 3D maketami pamätnej mince mesta Humenné. 

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže sa uskutočnilo v priestoroch Vihorlatskej knižnici v Humennom.  O víťazoch rozhodovala odborná porota z viacerých škôl. Literárnu časť hodnotili PhDr. Daniela Hojdanová /predsedníčka/, Mgr. Monika Ondušková, Mgr. Jana Kurilová. Výtvarnú časť hodnotila porota v zložení Mgr. Ivana Čepová /predsedníčka/, Mgr. Margaréta Jevčáková a Mgr. Barbora Porvaznik.

A ktorí mladí Humenčania sú tí najtvorivejší?

V literárnej tvorbe sa na prvých miestach umiestnili títo žiaci:

- I. kategória /žiaci 2.-4. roč. ZŠ/: Peter Greňo zo ZŠ Dargovských hrdinov a Ria Karafová zo ZŠ Dargovských hrdinov;
- II. kategória /žiaci 5.-6. roč. ŽŠ/: Sebastián Polomčák zo ZŠ SNP 1 a Simona Zacharová zo ZŠ Dargovských hrdinov;
- III. kategória /žiaci 7.-9. roč. ŽS/: Lucia Hudáková zo ZŠ Pugačevovej a Max Balický zo ZŠ Hrnčiarskej.

Najkrajší výtvarný 2D návrh pamätnej mince mesta Humenné podľa odbornej poroty namaľovali a na prvých miestach sa umiestnili títo žiaci:
- I. kategória /žiaci 2.-4. roč. ZŠ/: Ema Pavlinská zo ZŠ Dargovských hrdinov;
- II. kategória /žiaci 5.-6. roč. ŽŠ/: Barbora Fiľová zo ZŠ Hrnčiarskej;

- III. kategória /žiaci 7.-9. roč. ŽS/: Bianka Polovková zo ZŠ Hrnčiarskej.

Najlepšiu 3D maketu pamätnej mince mesta Humenné navrhliana prvých miestach sa umiestnili títo žiaci:
- I. kategória /žiaci 2.-4. roč. ZŠ/: Peter Mižák zo ZŠ Hrnčiarskej;
- II. kategória /žiaci 5.-6. roč. ŽŠ/: Tamara Fiľová zo ZŠ Hrnčiarskej;
- III. kategória /žiaci 7.-9. roč. ŽS/: Emma Getlíková zo ZŠ Hrnčiarskej.

CENA RIADITEĽKY ŠKOLY získali Hana Lukačínová a Michaela Holaganová zo ZŠ Jána Švermu. V našom meste žije ozaj veľa kreatívnych žiakov, ktorí aj pod vedením svojich učiteľov dosahujú krásne výsledky. Mená všetkých výhercov si budete môcť prečítať v zborníku výherných prác, ktorý uzrie svetlo sveta už čoskoro.

Všetkým žiakom blahoželáme a držíme palce v ďalšej umeleckej tvorbe!

AUTOR, FOTO : Mgr. Jitka Fiľová


Verzia pre tlač
01.12.2017