Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Svetový deň vody z pohodlia domova

Múzejný on-line projekt o zodpovednosti k prírodnému dedičstvu

Svetový deň vody z pohodlia domova

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom sa v rámci celosvetovej kampane k Svetovému dňu vody 2021 (22. marec) pripája k subjektom, ktoré si tematickými podujatiami pripomínajú význam vody pre zachovanie života na Zemi. Múzeum ako miesto vytvárania zodpovedného vzťahu ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu predkladá v rámci múzejného on-line projektu vzdelávania v múzeu Múzeum na doma ponuku pre pedagógov a žiakov základných škôl a predškolských zariadení.

Školám v procese súčasnej prezenčnej i dištančnej formy vyučovania ponúkame formou prezentácie na webových stránkach múzea (www.muzeumhumenne.sk v sekcii AKTUALITY MÚZEUM NA DOMA, PRE ŠKOLY) základné informácie o problematike zachovania života na zemi z pohľadu vodného manažmentu. Žiaci sa dozvedia základné informácie o chemických a fyzikálnych osobitostiach vody, význame vody pri klimatických javoch, zastúpení vody v jednotlivých ekosystémoch, v hospodárstve, ako aj možnostiach
optimalizácie vodného manažmentu pre zachovanie udržateľného rozvoja života na planéte Zem zo strany človeka.

Tematická ponuka v rámci vzdelávacích aktivít múzea je formou prezentácie zacielená na starších žiakov základných škôl a prostredníctvom zábavno-vzdelávacích pracovných listov oslovuje mladších žiakov základných škôl a žiakov predškolských zariadení. On-line ponuka Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je pokračovaním objektového učenia v múzeu v rámci dlhodobého múzejného projektu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám... v predmete biológia a  environmentálna problematika. Tematická prezentácia a pracovné listy budú počas celého kalendárneho roka pre školy a záujemcov prístupné na stiahnutie na stránke www.muzeumhumenne.sk v sekcii PRE ŠKOLY.

Hlavnou myšlienkou prezentovanej ponuky s odkazom na aktuálnu tému tohtoročného Svetového dňa vody − Čo pre Teba znamená voda je zodpovedný vzťah k vode, vodným zdrojom a vodnému hospodárstvu ako prírodnému dedičstvu. Našim cieľom je upriamiť pozornosť na fenomén vody ako najvýznamnejšieho faktora prírodného a spoločenského diania.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom


Verzia pre tlač
24.03.2021Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (6%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (33%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (31%)