Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Technické služby budú odvážať biologický odpad

Oznámenie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu

Technické služby budú odvážať biologický odpad

HUMENNÉ. Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov podľa priloženého harmonogramu.

Vzhľadom na kapacitné možnosti Technických služieb mesta Humenné, upozorňujeme občanov, že vývoz uvádzaných zložiek biologicky rozložiteľného odpadu nebude mimo uvedených termínov a určených lokalít realizovaný.

Zároveň určujeme množstevné obmedzenie zberu na hodnotu max. 5 m 3 konárov na rodinný dom, alebo bytový dom.

Harmonogram je prispôsobený uliciam s najvyššou frekvenciou vývozu bioodpadu. V prípade mestských lokalít, ktoré nie sú v harmonograme uvedené, požadujeme, aby sa v prípade záujmu o túto službu obyvatelia prihlásili 4 dni vopred, telefonicky alebo emailom.

Kontaktné osoby:
Ing. Františka Mudra, tel. č. 0905 422 392, mail: mudra@tshe.sk
Ing. Jozef Kopáč, tel. č. 0903 272 398, mail: kopac@tshe.sk


ZDROJ : Ing. Milan Kuruc, riaditeľ, Technické služby mesta Humenné
Verzia pre tlač
03.10.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (11%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (38%)
  • neviem, je mi to jedno (51%)