Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Technické služby najazdili počas víkendu takmer 1000 km

I napriek zvýšenému pracovnému úsiliu zaznamenali dve sťažnosti

Technické služby najazdili počas víkendu takmer 1000 km

HUMENNÉ. Následkom zhoršených poveternostných podmienok z piatka na sobotu až do pondelka (7.1.) pracovníci technických služieb v rámci údržby ciest a chodníkov mesta nepretržite vykonávali posyp a odhŕňanie snehu.

V nepretržitých pracovných zmenách počas celého víkendu viacnásobným posypom a odhŕňaním najazdili celkom 915 km a za ten čas spotrebovali cca 54t posypovej soli a 45t kamennej drvy.

Do tejto činnosti bolo na všetkých pracovných zmenách zapojených 16 pracovníkov TS, štyri traktory, dve posypové vozidlá s radlicami a nadstavbou na posyp a jeden univerzálny nakladač, určený na nakládku posypového materiálu.

„I napriek zvýšenému pracovnému úsiliu sme zaznamenali dve sťažnosti. Týkali sa očistenia chodníkov od snehu na Sídl. III, na ktoré som osobne reagoval vyjadrením, aby občania vyčkali a keď príde vhodná chvíľa, chodníky vyčistíme. V zmysle schválenej Smernice c.1 /2018 o pripravenosti Technických služieb mesta Humenné na zabezpečenie zimnej údržby mestských komunikácií v meste Humenné v zimnom období, sme povinní prednostne ošetriť cesty a chodníky podľa poradia dôležitosti,“ povedal Milan Kuruc, riaditeľ TS mesta Humenné.

Ako príklad prioritnej dôlezitosti uvádza Sídl. Poľana, mestskú čast Dubník, Lieskovčik, Sídl. Pod Sokolejom, teda oblasti s kopcovitým charakterom terénu. Neskôr nasledujú časti, po ktorých premáva MHD, mestské komunikácie smerujúce k nemocnici, cesty k železničnej stanici, autobusovým zastávkam, cesty k základným školám... Až neskôr prichádzajú na rad hlavne chodníky v meste a chodníky s vnútroblokovým charakterom.

„Verím, že občania pochopia naše vyjadrenie a prejavia trpezlivosť,“ uzavrel Kuruc.

MiMa
FOTO : Milan Kuruc   Verzia pre tlač
07.01.2019Ste spokojný/-á s výsledkami komunálnych volieb 2018 v Humennom?


  • áno (56%)
  • nie (44%)