Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Tradične na sviatok Preobrazenia Hospodina sa uskutočnili oslavy

Tohtoročné oslavy sa začali už v Predvečer sviatku

Tradične na sviatok Preobrazenia Hospodina sa uskutočnili oslavy

ULIČSKÉ KRIVÉ. Tradične na sviatok Preobrazenia Hospodina (Преображеніє Господне - 19.8.) sa pravoslávni veriaci z okresu Snina, ale aj širšieho okolia schádzajú na svätom mieste – Horbe v Uličskom Krivom pri hrobe významnej osobnosti nášho rusínskeho regiónu - Igumena Ignatija (іґумен Іґнатїй).

Tohtoročné oslavy sa začali už v Predvečer sviatku (Предпразденство - 18.8.) odslúžením molebne v uličskom chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky (Покров Пресвятой Богородіці в Улічі), odkiaľ už účastníci vyrazili na púť do Uličského Krivého (Уліч Криве). Tu, pri kapličke igumena Ignatija, sa uskutočnilo malé posvätenie vody, celonočné bdenie (veľká večerňa s lítiou, sviatočná utreňa), akafisty, modlitby ku sv. Pričasťu (Причастя/Prijímanie) a po polnoci aj 1. sv. liturgia. Prvej časti osláv sa zúčastnili otcovia duchovní: Boris Hrustič z Uliča (Уліч), Peter Humeník z Humenného (Гуменне), Nikolaj Rusič zo Zboja (Збой), Peter Soroka z Osadného (Осадне), Vladimír Kocvár z Popradu (Попрад), Peter Savčák z Varadky (Варадка), Jozef Balberčák z Vydrane (Выдрань), Ondrej Semanco z Novej Polianky (Нова Полянка), Peter Bobák z Mikulášovej (Микулашова), Miroslav Humenský z Vranova n/Topľou (Вранов н/Топлёв) a Ivan Čabiňák z Uble (Вубля).

Igumena Ignatija majú pravoslávni veriaci vo veľkej úcte, keďže celý svoj život zasvätil Hospodu Bohu a šíreniu pravoslávnej viery, za čo bol neraz prenasledovaný. Narodil sa ako Ján Čokyna (8.4.1899) práve v Uličskom Krivom avšak už v mladom veku odišiel do monastyra sv. Jóva Počájevského v Ladomírovej (монастырь преподобного Йовы Почаєвского в Ладоміровой), kde sa stretol s takými osobnosťami ako Peter Cuper, neskorší dlhoročný správca cirkevnej obce v Stropkove či Vasiľ Škurla, neskorší vladyka Laur, metropolita Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí. Pôsobil na viacerých farnostiach Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska, aby sa na „staré kolená“ opäť vrátil do svojej rodnej obce, kde na Horbe (kopci) vybudoval, po vzore atoských mníchov, skýt (príbytok) zasvätený Preobrazeniu Hospodina. Svoju dušu odovzdal Bohu 24.10.1976 a pochovaný bol vedľa svojho skýtu, tak ako si to prial.Na Bohoslužbu, ktorá sa na Horbe začala ráno o 8:30, sa zišlo mnoho ľudí, aj napriek nepriazni počasia. Sv. liturgiu odslúžili otcovia duchovní Igor Kerekanič zo Sniny (Снина), Nikolaj Petrovka, správca cirkevných obcí Ladomírov (Ладоміров) a Jalová (Ялова), Ján Gliganič zo Stakčína (Стащін), Jaroslav Guba z Ruského Potoka (Рускый Потїк), Ján Biloruský z Klenovej (Кленова), Vladimír Ignác z Kalnej Roztoky (Кална Розтока), Ľuboš Omaska z Michajlova (Михайлов) а igumen Mefodij z Roztok (Розтокы).

Práve posledný menovaný prečítal sv. Evanjelium (св. Писмо) o Preobrazení Isusa Christa na hore Tabor (Фавор) a to pred zrakmi apoštolov Petra (Петра), Jakuba (Якуба) a Jána (Яна) a starozákonných prorokov Mojžiša (Мойсей) a Eliáša (Ілія): „tvár sa mu zaskvela sťa Slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo“ („тварь му засвітила стя Сонце а рїзы му збілїли як світло“, Mt, 17, 2). „А z oblaku zaznel hlas: toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Jeho počúvajte!“ („A з хмары зазвучав голос: тото є мій мілованый Сын, в котрім мам залюблїня. Ёго слухайте“, Mt, 17, 5).
 
Vo svojej kázni (проповідь) otec duchovný Ján Gliganič označil Horb za našu taborsku horu - bohatstvo viery, oddanosti Bohu a centrum duchovného života východného Slovenska: „іgumen Ignatij si ju vybral ako miesto vzdialené od civilizácie, ľudí a dnes sa tu modlíme, stojí tu chrám a ľudia vo veľkom prichádzajú“. Podľa otca Jána sa ľudstvo nachádza v slepej uličke, valia sa na nás katastrofy, keďže človek zasiahol do zákonov prírody, a preto je potrebné, aby sme sa nechali viesť Hospodom Bohom, aby korigoval naše kroky a my sme posilňovali našu vieru: „v časoch ako je koronakríza je potrebné čím viac sa modliť v našich chrámoch“.

Nasledovalo posvätenie ovocia (посвящіня овоцины), panachіda (панахіда) nad hrobom otca Ignatija а agapé (pohostenie z bratskej lásky/любви). Na záver sa Hospodu Bohu, otcom duchovným a všetkým prítomným poďakoval arcidekan Igor Kerekanič, ktorý zároveň vyjadril túžbu, aby sme sa na Horbe raz zišli aj na svätorečení (благоречіню), vyhlásený za svätého – prepodobnoho (преподобного), igumena Ignatija. Hóspodi, vo svíťi licá Tvojehó pójdem/Hospodine, vo svetle Tvojej tváre pôjdeme/Господи, во світлі твари Твоёй пiдемe/пуйдеме.

ZDROJ, FOTO : Jozef Badida, člen OZ molodŷ.Rusynŷ (молоды.Русины)


Verzia pre tlač
03.09.2020Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (0%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (33%)
  • nie, nebudem riskovať (67%)