Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

UČITELIA DOSTALI JEDNOTKU

Svoj čas a úsilie venujú žiakom nielen počas povinného vyučovania, ale často aj mimo neho
Mesto Humenné pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo v piatok 19. apríla pedagógov humenských základných škôl za ich prínos do vzdelávacieho procesu.

Primátorka mesta Jana Vaľová odovzdala ocenenia 17 pedagógom, ktorí aktívne pôsobia na svojich základných školách v Humennom a ktorí svojou prácou prispievajú k skvalitneniu vzdelávacieho procesu na školách. Svoj čas a úsilie venujú žiakom nielen počas povinného vyučovania, ale často aj mimo neho. V rámci záujmových krúžkov rozvíjajú detskú predstavivosť, manuálne zručnosti a talenty, či rečnícke a recitačné schopnosti. Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov učia nadväzovať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy, ktoré pestujú a utužujú aj pri kolektívnych či individuálnych športoch.

Týmto správaním sú pre svojich žiakom vzorom, a toto ich úsilie a snaha by nemali byť prehliadané a nedocenené.
Primátorka mesta Jana Vaľová: „Povolanie pedagóga považujem za jedno z najdôležitejších, pretože pracujete s tým najvzácnejším, čo máme – s našimi deťmi a mládežou, formujete ich osobnosti, odovzdávate im svoje skúsenosti, vedomosti a zručnosti a popri tom aj kus vlastného srdca. Keď človek koná dobro, nemyslí na odmenu, na protihodnotu, na uznanie. Len sa rozdáva a nevníma čas. My ho teraz chvíľočku zastavíme, pretože je čas povedať „ďakujem.“

Primátorka odovzdala oceneným pedagógom plaketu J.A. Komenského, knihu mesta Humenné, ďakovný list a kyticu. Počas odovzdávania bol pre prítomných pripravený aj kultúrny program, na ktorom vystúpili žiačky s recitáciami básní a svojím programom spestrila popoludnie aj skupina Slovak Tango.Zoznam ocenených pedagógov :

Dáša Čuhárová – MŠ Osloboditeľov

Kvetosláva Palenčárová – MŠ Osloboditeľov

Mgr. Ľudmila Kapráľová – ZŠ Dargovských hrdinov, 1. stupeň

Mgr. Soňa Smoleková – ZŠ Pugačevova, 1. stupeň

Mgr. Mariana Radová – ZŠ Jána Švermu, 1. stupeň

Eva Hrubovská – ZŠ Kudlovská, vychovávateľka ŠKD

Mgr. Darina Poláková – ZŠ Laborecká, vychovávateľka ŠKD

Mgr. Štefan Andrejco – ZŠI s vyuč. jaz. ukraj. s MŠ, 1. stupeň

Mgr. Monika Ondušková – ZŠ Dargovských hrdinov, 2. stupeň

PaedDr. Helena Duchová – ZŠ Hrnčiarska, 2. stupeň

PaedDr. Marcela Taňkošová – ZŠ Jána Švermu, 2. stupeň

Mgr. Viera Megelová – ZŠ Pugačevova, 2. stupeň

Mgr. Jaroslava Meždejová – ZŠ SNP 1, 2. stupeň

Mgr. Jarmila Oravcová – ZŠ Hrnčiarska, riaditeľka

PaedDr. Pavlina Kurucová – ZŠ Pugačevova, riaditeľka

Mgr. Miroslav Postihač – ZŠ Darg. hrdinov, riaditeľ

Mgr. Jozef Šalata – ZŠ Jána Švermu, riaditeľZdroj + foto : humenne.sk


Verzia pre tlač
23.04.2013Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (40%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (24%)
  • nie, nebudem riskovať (36%)