Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Ukončili rekonštrukciu reformovaného kostola trvajúcu desaťročie

Reformovaní a evanjelici spoločne v jednom kostole už 130 rokov

Ukončili rekonštrukciu reformovaného kostola trvajúcu desaťročie

HUMENNÉ. V uplynulú nedeľu sa po 10 rokov práce na jeho rekonštrukcii uskutočnila posviacka Reformovaného kostola v Humennom.

Kalvínsku formu reformácie už okolo polovice 16. storočia prijali majitelia humenského panstva, príslušníci šľachtickej rodiny Drugethovcov. V časoch rekatolizácie na začiatku 17. storočia, ako prvý rekatolizoval Juraj Drugeth III. V roku 1629 bol z Humenného vypovedaný posledný protestantský kazateľ Mikuláš Izdenci a protestantské cirkevné zbory postupne zanikli.

K znovuobnoveniu zboru došlo až po viac ako 250 -tich rokoch, keď 13. októbra 1880 z iniciatívy štátneho kráľovského notára Kolomana Dercsényiho sa zišli protestanti z mesta a okolia a 28. novembra 1880 prijíma zmiešaný reformovaný a evanjelický zbor názov "Spojená protestantská dcérocirkev v Humennom".

V roku 1886 sa zriaďuje reformovaný misijný zbor a v roku 1889 prichádza do zboru prvý misijný farár Jozef Szőllösi. V roku 1890 bola postavená modlitebná časť kostola, ktorého posviacka sa konala 17. augusta 1890. Zhotovený bol kalich a tanier na chlieb k Večeri Pánovej.

V roku 1891 bola obnovená aj farská budova.

V roku 1896 prichádza do cirkevného zboru farár Ladislav Réz, vynikajúci kazateľ, spisovateľ, autor diela "Drugethovci a reformácia v Humennom", funkcionár Predtisského dištriktu, verejný činiteľ, zakladateľ "Dobročinného ženského spolku", novinár, zakladateľ a prvý šéfredaktor týždenníka "Humenné a vidiek" v roku 1901. V roku 1898 bola pristavená veža kostola a jej posviacka sa konala 4. júna 1899.

V roku 1902 bol L. Réz zvolený za misijného farára v Rožňave.

23. apríla 1902 prichádza do humenského zboru Karol Janka, básnik, člen mestskej rady, učiteľ náboženstva a cudzích jazykov na všetkých školách v Humennom a okolí, jeden z najváženejších občanov mesta. Neskôr farár maďarského zboru v Paríži a poslanec maďarského parlamentu.

3. mája 1908 sa misijným farárom stal Alexander Böszörményi, funkcionár Hornozemplínskeho seniorátu a Predtisského dištriktu, prednášateľ na duchovných konferenciách, učiteľ náboženstva a cudzích jazykov, člen mestského zastupiteľstva, verejný činiteľ.

Zomrel 29. októbra 1939, pochovaný je na cintoríne v Humennom.

Po vzniku Slovenského štátu sa evanjelici augsburského vyznania odčlenili a založili filiálku zboru v Humennom, pri cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kladzanoch.

15. decembra 1940 boli biskupom V. P. Čobrdom uvedení do funkcií kurátor a presbyteri filiálky. Spolupráca s reformovaným zborom však pokračovala a trvá dodnes.

1940 - 1945 - Reformovaná cirkev na Slovensku bola riadená slovenským "Organizačným výborom". Vzhľadom na skutočnosť, že tu bol maďarský zbor, služby Božie vykonával prešovský misijný farár Alexander Brányik. Počas Slovenského štátu pokrstil 42 židovských spoluobčanov.

Od roku 1939 do roku 1968 nemal zbor zvoleného farára.

Po smrti A. Böszörményiho postupne slúžili a administrovali zbor duchovní: Ján Jencsik, Zoltán Csontos, Andrej Erdélyi, dr. Jozef Földesi a Ján Baláž.
Od septembra 1940 do konca II. svetovej vojny slúžil v zbore misijný farár Alexander Brányik.

V rokoch 1945 - 1947 bol farárom v Humennom Jiří Ramesdorfer.

Po roku 1948 zbor postupne administrovali: Vojtech Nitray, Vojtech Bittó, senior Ján Čontofalský.

Od roku 1954 bol administráciou poverený Juraj Gazdovič a v zbore slúžil aj levita Ján Marjo.

V rokoch 1958 - 1964 v zbore slúžil Juraj Sabolčík.

Od roku 1965 prichádza do Humenného Juraj Gazdovič, najprv ako duchovný správca - administrátor a v roku 1968 bol zvolený za zborového farára. Jeho inštalácia sa konala 6. októbra 1968 a v Humennom slúžil až do svojej smrti 4. júla 1985. V roku 1975 bol kostol opravovaný a jeho posviacka sa konala v roku 1977, ktorú vykonal biskup dr. Imrich Varga.

V rokoch 1985 - 86 zbor administroval farár Juraj Mikloš.

26. júla 1986 sa uskutočnili voľby farára do zboru Humenné - Michalovce a zborovým farárom sa stal Michal Hromaník a to až do odchodu na dôchodok v roku 2005.

V roku 2005 zbor administrovala seniorka Mgr. Ing. Danuška Hudáková, ktorá od 1. decembra 2005 poverila službou v zbore, vtedy kaplána v Trhovišti Pavla Kačkoša.

25. októbra 2005 Seniorátne valné zhromaždenie odsúhlasilo vznik nového matkocirkevného zboru v Michalovciach, ktoré bolo dovtedy dcérocirkevným zborom Humenného.

24. júna 2007 bola zvolaná spoločná presbyterská schôdza zborov Humenné a Michalovce, kedy boli vrátené do Humenného matriky a historické dokumenty.Od septembra 1940 do konca II. svetovej vojny slúžil v zbore misijný farár Alexander Brányik.

V rokoch 1945 - 1947 bol farárom v Humennom Jiří Ramesdorfer.

Po roku 1948 zbor postupne administrovali: Vojtech Nitray, Vojtech Bittó, senior Ján Čontofalský.

Od roku 1954 bol administráciou poverený Juraj Gazdovič a v zbore slúžil aj levita Ján Marjo.

V rokoch 1958 - 1964 v zbore slúžil Juraj Sabolčík.

Od roku 1965 prichádza do Humenného Juraj Gazdovič, najprv ako duchovný správca - administrátor a v roku 1968 bol zvolený za zborového farára. Jeho inštalácia sa konala 6. októbra 1968 a v Humennom slúžil až do svojej smrti 4. júla 1985. V roku 1975 bol kostol opravovaný a jeho posviacka sa konala v roku 1977, ktorú vykonal biskup dr. Imrich Varga.

V rokoch 1985 - 86 zbor administroval farár Juraj Mikloš.

26. júla 1986 sa uskutočnili voľby farára do zboru Humenné - Michalovce a zborovým farárom sa stal Michal Hromaník a to až do odchodu na dôchodok v roku 2005.

V roku 2005 zbor administrovala seniorka Mgr. Ing. Danuška Hudáková, ktorá od 1. decembra 2005 poverila službou v zbore, vtedy kaplána v Trhovišti Pavla Kačkoša.

25. októbra 2005 Seniorátne valné zhromaždenie odsúhlasilo vznik nového matkocirkevného zboru v Michalovciach, ktoré bolo dovtedy dcérocirkevným zborom Humenného.

24. júna 2007 bola zvolaná spoločná presbyterská schôdza zborov Humenné a Michalovce, kedy boli vrátené do Humenného matriky a historické dokumenty.Písomné poverenie na vykonávanie duchovenskej služby na dobu neurčitú a administráciou zboru bol v roku 2007 poverený farár Pavol Kačkoš, ktorý ju vykonáva doposiaľ.

Podrobná história zboru od roku 1880 do roku 2007 je spracovaná vo forme KRONIKY, ktorej vydanie v tlačenej forme je v fáze prípravy. Život reformovaného zboru je od roku 2008 zdokumentovaný v každoročne vydávanej "Ročenke", v ktorej je uvedený aj priebeh vykonávaných prác pri obnove kostola priebežne.

Viac o rekonštrukcii čítajte TU :-)


AUTOR : ARPÁD CSONTOS
FOTO : MiMa
Verzia pre tlač
23.05.2017Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (9%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (34%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (25%)