Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V duchu hier a zábavy na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity

Aj táto aktivita pomohla k zblíženiu mladšej a zrelšej generácie veriacich, utuženiu vzťahov medzi účastníkmi a nadviazaniu nových priateľstiev

V duchu hier a zábavy na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity

PREŠOV. Sobota 18. júna 2022 sa niesla v duchu hier a zábavy na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Práve tam sa konal deň detí, ktorý zorganizovalo Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku-SYNDESMOS. Na tomto podujatí sa zúčastnili veriaci a mládež z celého východného Slovenska, najmä z Medzilaboriec, Ľubice, Spišskej Novej Vsi, Cejkova, Kašova, Michaloviec, Bardejova a z mnohých ďalších miest a obcí. Celý deň začal modlitbou pri kríži, ktorý odslúžil dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. Pre detí bol pripravený veľmi zaujímavý zábavný program. Nechýbala súťaž v streľbe zo vzduchovky, futbal, volejbal, badminton a pingpong.

Pre najmenších boli pripravené samostatné stanovištia na ktorých sa im venovali naši usilovní mládežníci. Novinkou na tohtoročnom dni detí boli dva skákacie hrady, ktoré zabezpečilo Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Ďalšou z noviniek bola súťaž kňazov z oboch eparchií našej miestnej pravoslávnej cirkvi vo varení gulášu. Práve aj táto aktivita pomohla k zblíženiu mladšej a zrelšej generácie veriacich, utuženiu vzťahov medzi účastníkmi a nadviazaniu nových priateľstiev. Všetky tímy boli odmenené diplomami a pamätnými medailami. Deti sa rovnako mohli oboznámiť s prácou hasičov. Svoje zložité poslanie nám aj priamo na mieste ukázali simulovaným zásahom hasenia požiaru penou, ktorá sa následne stala centrom zábavy pre deti. Veľká vďaka patrí v prvom rade Hospodu Bohu za to, že sme sa v takom hojnom počte mohli stretnúť po dlhej dobe odlúčenia na našom tradičnom dni detí v Prešove, všetkým kňazom, ktorí sa zúčastnili na varení gulášu, mládežníkom, ktorí celý deň pripravili a našim sponzorom, najmä pani Ing. Ivane Niezňanskej z Medzilaboriec a pobočke Prvej stavebnej sporiteľne v Medzilaborciach. Aj na budúci rok pozývame všetkých zúčastniť sa tohto sviatku detí, rodiny, pravoslávia.ZDROJ, FOTO : Bc. Alexander Hričko, Prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku-SYNDESMOSVerzia pre tlač
12.07.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (26%)
  • nie, nebudem riskovať (39%)