Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V Humennom asfaltujú po novom

Opravia všetky poškodené úseky, chce to však čas a vhodné klimatické podmienky

V Humennom asfaltujú po novom

HUMENNÉ. TS mesta Humenné v rámci skvalitnenia svojich služieb začali v tomto roku predčasne s údržbou miestnych komunikácií a chodníkov.

V rámci overenia novej technológie sme začali výtlky opravovať novým druhom asfaltovej zmesi. Jedná sa o tzv. suchú asfaltovú zmes Roadbit predpísanej krivky zrnitosti, spojenú asfaltovým pojivom a špeciálnym aditívom. Je určená na jednoduchú celoročnú údržbu vozoviek a chodníkov aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, vrátane daždivého počasia a mrazov do -10 st.," povedal Milan Kuruc, riaditeľ TS mesta Humenné.

Od tejto najnovšej technológie opravy výtlkov si sľubujú preklenutie obdobia, keď pre zimnú odstávku výrobnej linky dodávateľa teplej asfaltovej zmesi nebolo možné zahájiť opravu ciest a chodníkov, čo v konečnom dôsledku prinášalo nespokojnosť obyvateľov mesta, každodenné stažnosti a v nejednom prípade aj žiadosti o náhradu škody za poškodené vozidlo.
"Zatiaľ sme týmto spôsobom opravili najviac poškodené úseky na ul. Hrnčiarskej, Osloboditeľov a pokračovať budeme na základe vizuálnej obhliadky kaťdej ulice či chodníka. Prioritne sa budeme venovať úsekom, kde je najhustejšia premávka motorových vozidiel a najvyššia frekvencia chodcov. Všetkých vodičov motorových vozidiel i chodcov zároveň prosím o trpezlivosť. Opravime všetky poškodené úseky, chce to však čas a vhodné klimatické podmienky," uzavrel Kuruc.

MiMa
FOTO : Milan KURUCVerzia pre tlač
06.02.2019Ste spokojný/-á s tohtoročným letným počasím?


  • áno, v lete má byť horúco (8%)
  • nie, takéto extrémy neobľubujem (52%)
  • neviem, je mi to jedno (40%)