Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V Humennom pribudne vyše 150 nových parkovacích miest

Na Mierovej ulici sa rekonštrukcia dostáva do finále

V Humennom pribudne vyše 150 nových parkovacích miest

HUMENNÉ. Humenská radnica pokračuje aj v druhom polroku 2017 s naplánovanými investičnými akciami zameranými na výstavbu nových parkovacích miest. Tie tentoraz pribudnú na uliciach Osloboditeľov a Majakovského. Zrealizuje ich humenská firma ES.EN.PE, s.r.o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.

V rámci stavebných prác sa upravila plocha vedľa radových garáží na ulici Osloboditeľov za bytovým domom č. 20 a v blízkosti parčíka. Rekonštrukcia plôch na príležitostné státie áut napr. pre návštevníkov cintorína sa na Majakovského ulici, sa zrealizovala použitím betónových zatrávňovacích panelov vysypaných štrkom, ku ktorým pribudli aj obrubníky. Samozrejmosťou je bezbariérové prepojenie cestnej komunikácie s chodníkmi. V súvislosti s rekonštrukciou týchto odstavných plôch sa upraví aj celkový terén tak, aby to nenarušilo vzhľad okolitého prostredia. Vrchná časť zeminy, ktorú bolo potrebné v rámci rekonštrukcie odstrániť, sa použila pri ďalších stavebných úpravách na Mierovej ulici.

Priebeh stavebných prác prišla tento týždeň skontrolovať aj primátorka mesta Jana Vaľová. Jej slová isto potešia aj obyvateľov z tejto časti Humenného, ktorí radi navštevujú blízky parčík medzi ulicami Lesnou a Osloboditeľov. „Na Lesnej ul., ktorá križuje už spomínanú ul. Osloboditeľov smerom ku Gréckokatolíckemu chrámu, sme do rekonštrukčných prác na parkovisku zahrnuli aj opravu poškodeného chodníka. Okrem toho máme v pláne aj kompletnú revitalizáciu blízkeho parčíka, aby ešte lepšie slúžil tamojším obyvateľom na ich oddych a relax v tejto peknej časti nášho mesta,“ vyjadrila sa.

Práce na úprave spevnených plôch na oboch uliciach potrvajú do konca tohto týždňa. Priamo na Majakovského ulici nad cintorínom sa vytvorilo spolu osem parkovacích miest, ďalších devätnásť ich pribudlo na Osloboditeľov 20 a pri parčíku.Dobrou správou pre motoristov v našom meste je aj blížiace sa ukončenie stavebných prác pri výstavbe nových parkovacích plôch na Mierovej ulici č. 63 – 65 a 62 – 78, o ktorých sme Vás už informovali na našej webovej stránke. Dokončilo sa odvodnenie plôch a jednotlivé plochy boli kompletne pokryté asfaltom. V záverečnej etape sa vyznačilo vodorovné dopravné značenie a v rámci terénnych úprav sa ešte osadia prvky drobnej architektúry. Zároveň sa skrášlila zeleň, pribudli nové preliezky pre najmenších a v pláne je aj osadenie pieskoviska.

Celkovo by malo byť pre obyvateľov Mierovej ulici č. 62 – 78 k dispozícii 97 parkovacích miest a ďalšie štyri miesta budú vyhradené pre zdravotne ťažko postihnutých spoluobčanov (ZŤP). Na neďalekej Mierovej ulici č. 63 – 65 sa vytvorí 25 parkovacích miest plus jedno ďalšie pre ZŤP.

AUTOR, FOTO : Mgr. Michaela Dochánová, Špecialista pre styk s verejnosťou na tlačovom referáte, Mestský úrad Humenné Verzia pre tlač
08.10.2017