Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V Humennom zbierajú použitý olej

Upozorňujeme občanov, aby si pozorne prečítali vylepené oznamy na každom kontajneri!!!

V Humennom zbierajú použitý olej

HUMENNÉ. TS mesta Humenné umiestnili 68 ks kontajnerov na zber kuchyňského oleja. Kontajnery sú umiestnené v rámci celého mesta, vrátane priestorov okolo IBV (individuálna bytová výstavba, rodinné domy). Je to novinka, ktorú uplatňujú ako jedno z mála miest na Slovensku a robia tak za účelom skvalitnenia životného prostredia a zvýšenia miery separovateľnosti.

„Osobným jednaním sa nám podarilo s firmou Trafin Oil dosiahnúť veľmi výhodnú zmluvu, zahrňujúcu zber použitých kuchyňských olejov vrátane dodávky kontajnerov, pričom spomínanú službu a dodávku kontajnerov budú pre naše mesto realizovať bezodplatne“, konštatoval riaditeľ TS mesta Humenné Ing. Milan Kuruc.
Firma Trafin Oil je špecializovanou firmou pôsobiacou v oblasti nakladania s odpadmi, ktorá má pre svoju činnosť všetky platné doklady a rozhodnutia orgánov štátnej správy a iných príslušných orgánov. V rámci podpísanej zmluvy sa poskytovateľ služby zaväzuje samostatne a na vlastné náklady zbierať, odviezť a zneškodniť odpady vedené v katalógu odpadov pod číslom 20 01 25 – jedle oleje a tuky.

Okrem toho sa zaväzuje dodať dohodnutý počet kusov zberných nádob (68ks) čiernej farby s oranžovým vekom o objeme 240l na ukladanie separovaného odpadu – použitých jedlých olejov a tukov z domácnosti. Ten musí byt uložený v pevných obaloch (napríklad PET fľaše, nie sklenených).

Upozorňujeme občanov, aby si pozorne prečítali vylepené oznamy na každom kontajneri!!!

ZDROJ, FOTO : TS mesta Humenné Verzia pre tlač
31.10.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (40%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (24%)
  • nie, nebudem riskovať (36%)