Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V korčuľovaní sa zdokonaľujú aj v tomto roku

Projekt je určený pre 5 až 6 ročné deti, teda predškolákov z materských škôl

V korčuľovaní sa zdokonaľujú aj v tomto roku

MICHALOVCE. Mesto Michalovce, v spolupráci s Hokejovým klubom Mládež Michalovce, aj v tomto školskom roku rozbieha úspešný projekt výučby základov korčuľovania Korčuliarska gramotnosť.

Projekt je určený pre 5 až 6 ročné deti, teda predškolákov z materských škôl.

Cieľom tejto aktivity, ktorá sa začala 30. januára a v tomto roku sa organizuje už jej štvrtý ročník, je dať deťom možnosť vyskúšať si pohyb na ľade, naučiť sa korčuľovať a  mať tak možnosť výberu ďalšej športovej aktivity. Mesto zabezpečuje dopravu detí na zimný štadión autobusom, čo je pre mnohé z nich tiež veľký zážitok, poskytuje tiež štadión, teda ľadovú plochu a HK Mládež zabezpečuje trénerov a pomôcky.

Do tohto projektu je zapojených 190 detí z ôsmich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a jednej cirkevnej materskej školy. Výučbu navštevujú aj detičky z iného mesta, ktoré na korčuľovanie vozia rodičia. Jednotlivé materské školy majú stanovený harmonogram a každá skupina má na korčuľovanie určených 45 minút.

Výučba potrvá do 19. apríla.

AUTOR : Ing. Iveta Palečková, MsÚ Michalovce


Verzia pre tlač
08.02.2018