Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V Michalovciach otvorili v poradí už desiate denné centrum pre seniorov

Centrá slúžia ako spoločenské strediská, sú miestom zábavy a odpočinku pre dôchodcov

V Michalovciach otvorili v poradí už desiate denné centrum pre seniorov

MICHALOVCE. Mesto Michalovce zabezpečuje ambulantnú sociálnu službu pre seniorov – denné centrum
(DC), v podstate ide o bývalé kluby dôchodcov. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa tým občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, a osobám so zdravotným postihnutím.

Centrá slúžia ako spoločenské strediská, sú miestom zábavy a odpočinku pre dôchodcov.

Hlavným cieľom tejto činnosti je podnecovať aktivity seniorov, začleňovať ich do života spoločnosti a zbavovať ich pocitu osamelosti.

Je priam symbolické, že práve v Mesiaci úcty k starším Mesto otvorilo v Michalovciach v poradí už desiate denné centrum pre seniorov. Nachádza sa na Vrboveckej ulici, v objekte bývalej materskej školy. Otvorenie denného centra sa uskutočnilo vo štvrtok 7. októbra. Mesto s opravami budovy bývalej škôlky začalo už v roku 2017. Postupne boli na objekte realizované stavebné práce, ktoré zahŕňali opravu strechy, fasády, elektrorozvodov, vodomernej šachty a hromozvodu. Ďalej boli vymenené okná, opravené steny, stropy, podhľady a schody, urobili sa nové omietky, v záhrade bol postavený altánok. V roku 2021 bolo centrum vybavené nábytkom. Celkové finančné náklady na zriadenie denného centra na Vrboveckej ulici predstavovali sumu 92 tisíc eur a boli hradené z vlastných zdrojov Mesta.

Seniori tvoria neoddeliteľnú súčasť našej spoločnosti. Staroby sa dožíva stále viac ľudí a je normálne, že toto obdobie života chcú prežívať kvalitne. Mesto Michalovce podáva preto seniorom pomocnú ruku a aj prostredníctvom denných centier im pomáha prijať starobu pozitívne a nepoddať sa jej.

Prehľad denných centier v Michalovciach
V súčasnosti v meste funguje desať denných centier, ktoré združujú takmer 850 členov:
DC 1 na Ulici obrancov mieru (260 členov),
DC 2 na Ulici školskej (62 členov),
DC 3 na Ulici obrancov mieru (218 členov),
DC 4 na Ulici zakarpatskej (70 členov),
DC 5 na Ulici J. A. Komenského (35 členov),
DC 6 na Ulici J. Hollého (63 členov),
DC 7 na Ulici okružnej (70 členov),
DC 8 na Ulici A. Šándora, Močarany (76 členov),
DC 9 na Nám. osloboditeľov (32 členov),
DC 10 na Ulici vrboveckej (prihlasovanie členov ešte prebieha).

Náklady na prevádzku a činnosť denných centier sú hradené z mestského rozpočtu a v priemere na jeden rok predstavujú výšku 45 tisíc eur.

Seniori, ktorí majú záujem stať sa členom niektorého z denných centier, môžu kontaktovať pracovníčku odboru sociálnych vecí Mgr. Renátu Cibíkovú renata.cibikova@msumi.sk, ktorá im poskytne viac informácií.

ZDROJ, FOTO : MsÚ MICHALOVCE
Verzia pre tlač
18.10.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (20%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (60%)