Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V osade Podskalka postavia komunitné centrum

Humenská radnica bola opäť úspešná vo výzve Ministerstva vnútra SR

V osade Podskalka postavia komunitné centrum

HUMENNÉ. Humenská radnica sa pravidelne zapája do výziev eurofondov, aby skvalitnila život pre deti a mládež v osade Podskalka. Aj preto bola Mestu Humenné schválená opäť ďalšia žiadosť o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 253 132,43 EUR na projekt Komunitné centrum Humenné, ktoré samospráva žiadala v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR, sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje.

Zámerom projektu ,,Komunitné centrum Humenné“ je výstavba nového komunitného centra v osade Podskalka, za účelom skvalitnenia a zabezpečenia adekvátnych aktivít komunitného centra strednej kategórie so zameraním na marginalizované skupiny. Jeho cieľom bude zabezpečovať vzdelávacie aktivity pre rôzne vekové skupiny typu: škola varenia, finančná gramotnosť, komunikačné zručnosti, kariérne poradenstvo, preventívne programy/aktivity, sociálne poradenstvo, pre mládež bude zamerané na efektívne využitie voľného času a výučbu a pod.

Pre tamojších obyvateľov Podskalky bude Komunitné centrum slúžiť za účelom poskytovania komplexných, odborných a iných činností, či aktivít, ktoré prispievajú k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Komunitné centrum vytvorí príležitosti a možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v našom meste ako aj v celej spoločnosti.

Navrhované Komunitné centrum bude bezbariérové a bude pozostávať z týchto miestnosti: klubová miestnosť, komunitná miestnosť, kancelária, kuchynka, hygienické zariadenie, átrium, technická miestnosť a sklad. Súčasťou interiérového vybavenia bude nábytok, informačno-komunikačné technológie, informačné nástenky, lekárnička prvej pomoci, hasiace prístroje, prístup na internet a telefón.

Predpokladaný začiatok realizácie aktivít projektu je plánovaný na január budúceho roka. Projekt, ktorý potrvá do marca 2019, bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Mesta vo výške minimálne 5 %.

AUTOR : MICHAELA DOCHÁNOVÁ, TLAČOVÝ REFERÁT MsÚ HUMENNÉ
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
14.08.2017