Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V tejto obci bol august bohatý na duchovné akcie

Celý náš život je jeden veľký kruh, všetko sa neustále opakuje, deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom, rok za rokom a tak stále dookola, až sa nám to všetko stalo všedné

V tejto obci bol august bohatý na duchovné akcie

ČABINY. Celý náš život je jeden veľký kruh, všetko sa neustále opakuje, deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom, rok za rokom a tak stále dookola, až sa nám to všetko stalo všedné. Ale pre našu cirkevnú obec v Čabinách (православна церковна общіна в Чабинах) sa zrazu čosi zmenilo a mesiac august bol pre nás čímsi iný, nový.

Z utorka na stredu 4/5 augusta sme s Božou pomocou doslúžili prvé vsenočné bdenie (celonočné modlitby/цілоночне бденіє) v histórii našej cirkevnej obce. Po Božej prozreteľnosti a viacerých prosbách sme vsenočné slúžili v česť čudotvornej ikony Presvjatoj Bohorodici Počajevskej. Všetky prípravy boli plné očakávaní a otázok, veď to bolo po prvýkrát, myšlienky na to, kto príde a kto nie, koľko nás bude, mnoho otázok, ktoré sa v priebehu vsenočneho bdenia úplne rozplynuli. Mali sme veľkú radosť, keď nám otec duchovný Ján Novak z Výravy (Вырава) požičal na vsenočné bdenie nádhernú ikonu Počajevskej Bohorodici s bohatou históriou.

Potom zrazu prišiel ďalší nový deň, streda 12. augusta a k nám do nášho chrámu zavítali ľudia z rusínskeho vysielania Slovenského rozhlasu (русиньской высыланя Словацького розгласу) a uskutočnili nahrávku svätej liturgie. Znovu prišli otázky, ako to urobíme, podarí sa nám to dobre nahrať, nebude to falošné, koľko krát budeme opravovať? A znovu všetky obavy sa akoby zázrakom rozplynuli, a všetko to prešlo tak ako malo, aj keď s malými chybičkami, alebo zaváhaniami, ale na Slávu Božiu, veď nikto z nás nie je dokonalý a za tu jednoduchosť a úprimnosť prišla zaslúžená odmena.

Prešiel týždeň a tu náš chrám sa znovu otvára na prosby ľudí, že ich čosi trápi, bolí. V piatok 21. augusta prichádzajú ľudia, prichádza 6 kňazov a začína sa spoločná modlitba nad olejom - sv. tajina Jeleopomazania (св. таїна Єлеопомазанія). Aj keď to nebola modlitba siedmich kňazov, ako by to správne malo byť, bola to modlitba celého chrámu, všetkých ľudí ktorí spoločne s kňazmi potichúčku čítali modlitby, prosili za seba a svojich blízkych, aby sa im dostalo toho, čo najviac potrebujú.
Chodíme po svete, navštevujeme monastiere (монастырь), sledujeme online bohoslužby z veľkých monastierov a chrámov z celého sveta, vidíme rôzne bohoslužby a mnoho krát si nevieme predstaviť akoby sme to mohli urobiť u nás. Mal som mnohé otázky, ako to urobíme, nie je nás veľa, ako to dokážeme, málo kto pozná tie bohoslužby, nie sú zvyknutí, ako to príjmu? A odpoveď prišla. Ako? S Božou pomocou.

Jedine tak, s Božou pomocou, a preto v prvom rade ďakujem Bohu i Presvätej Bohorodičke (Пресвятая Богородіце), ktorej je zasvätený náš chrám, že nám pomohli, dali nám silu čosi tak veľké urobiť. Ďakujem všetkým otcom duchovným, ktorí prišli a posilnili nás duchovne i telesne, ďakujem mojim drahým veriacim z Čabín za ich podporu, za ich odvahu, lebo bez toho, by nebolo nič, ostala by iba myšlienka kdesi stratená vo vetre. Ďakujem mojím žienkam/babkám z Medzilaboriec (Маджілабірці), ktoré sú so mnou neustále od môjho príchodu do rusínskeho kraja pod Kamjanou a prichádzajú aj k nám do Čabín a samozrejme všetkým ľudom, ktorí k nám merali cestu z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, našli si čas a obetovali svoje pohodlie a ten čas dali Hospodu Bohu v spoločnej modlitbe.

Keď sa to všetko skončilo uvidel som čosi, v čom vidím zmysel nášho duchovného života, uvidel som tváre, ktoré boli unavené, ale v tých tvárach bolo vidno jednu nádhernú vec a tou bol pokoj, pokoj ktorý je dnes tak veľmi potrebný, pokoj ktorý cítili apoštoli na Tábore (гора Фавор), keď sa im Christos ukázal vo svojej Sláve (Преображеніє Господне).

ZDROJ, FOTO : jerej Miroslav Pavlenko


Verzia pre tlač
02.09.2020Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (0%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (33%)
  • nie, nebudem riskovať (67%)