Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V Trebišove ocenili osobnosti

Udelené boli ďakovné listy, Cena primátora mesta a Cena mesta Trebišov

V Trebišove ocenili osobnosti

TREBIŠOV. V decembri 2019 mesto Trebišov usporiadalo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska galaprogram spojený s odovzdávaním ocenení osobnostiam mesta Trebišov.

Na slávnostnom udeľovaní ocenení osobnostiam mesta Trebišova 2019 si cenu prevzalo 14 jednotlivcov a jeden kolektív. V kultúrnom programe sa pozvaným hosťom predstavila hudobná skupina pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Trebišove a kapela profesionálnych hudobníkov René Bošeľa TRIO.

Udelené boli ďakovné listy, Cena primátora mesta a Cena mesta Trebišov.

Na základe návrhov poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov mesta Trebišov, organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území mesta boli udelené ĎAKOVNÉ LISTY týmto osobnostiam:
1. MUDr. Ružene Anďalovej / za tvorivú publikačnú činnosť a kultúrny prínos,
2. MUDr. Jaroslavovi Jutkovi / za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta,
3. Magdaléne Haburovej / za tvorivé výkony a publikačnú činnosť,
4. JUDr. Jane Berešovej / za ušľachtilý čin,
5. JUDr. Miroslavovi Berešovi / za ušľachtilý čin,
6. Dionýzovi Kačovi / za ušľachtilý čin,
7. plk. JUDr. Radoslavovi Fedorovi / za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta
8. Igorovi Zbojovskému / za ušľachtilý čin - záchranu ľudského života,
9. Michalovi Siedleckému / za občiansku angažovanosť a publikačnú činnosť.


Za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár udelil CENU PRIMÁTORA MESTA trom osobnostiam a jednému kolektívu:
1. Mgr. Ľubomírovi Ďurišinovi – IN MEMORIAM,
2. Ing. Dušanovi Poľackému – IN MEMORIAM,
3. promovanému pedagógovi Pavlovi Ružanovi,
4. Divadlu G Trebišov.

CENA MESTA TREBIŠOV, za vynikajúce tvorivé výkony a kultúrny rozvoj mesta, bola udelená:
1. PhDr. Júliusovi Galganovi.
2. akadem. maliarovi Štefanovi Bubánovi.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Martina MIŠTANIČOVÁ, hovorkyňa mesta

Verzia pre tlač
16.01.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)