Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

V Trebišove sa konajú Ľudové misie

Ľudové misie vo farnosti sú časom, kedy môžeme urobiť veľmi veľa pre svoj vzťah s Bohom a pre spásu svojej duše. Ľudové misie sú časom obrátenia!

V Trebišove sa konajú Ľudové misie

TREBIŠOV. V týchto dňoch, od 10. – 17. marca 2019, sa v Trebišove konajú Ľudové misie. V pôstnom období ich pre veriacich organizuje Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.

Misie vo farnosti sú časom, kedy môže človek urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.

Sú to duchovné cvičenia pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých, čo veria, aby sa tak oni stávali misionármi a pre tých, ktorí neveria alebo svoju vieru nežijú naplno. V tomto misijnom požehnanom čase, ktorý do farnosti prichádza najskôr raz za 10 rokov, sa milujúci Boh chce zastaviť v dome každého jedného kresťana a ponúka mu svoju milosť. 

Ľudové misie sú veľkou príležitosťou vykonať si duchovné cvičenia a pritom necestovať, zostať doma vo svojom farskom spoločenstve. Možnosť alebo ponuka postáť na svojej životnej ceste a rozmýšľať, ako ďalej pokračovať lepšie, kvalitnejšie, dokonalejšie alebo zmysluplnejšie, povzbudzuje dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove ThDr. Jozef Gnip, PhD.

Misie povedú štyria misionári z Rehole verbistov z Nitry - SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA.

Už podľa samotných slov misionárov je týchto 8 dní návratom k hodnotám Evanjelia – k tomu, čím sa človek stal pri krste a obohatil pri prijímaní Eucharistie, sviatosti birmovania, či manželstva alebo kňazstva. Ľudové misie sú časom obrátenia!

Čo farníci získajú účasťou na týchto dôležitých dňoch?

Podľa slov dekana trebišovskej farnosti ThDr. Jozefa Gnipa, PhD., budú mať možnosť počúvať zamyslenia, úvahy nad Božím slovom; zúčastňovať sa na bohoslužbe, pristúpiť k sviatosti zmierenia, prijať pomazanie chorých, vykonať si celoživotnú/generálnu spoveď...  Prednášky sú adresované jednotlivým životným stavom – mužom, ženám, manželom, mládeži, deťom, dospelým, teda každý si v nich môže nájsť to svoje, podľa vlastnej potreby a záujmu. Najviac kresťana povzbudí Božie slovo, ktoré podobne ako dážď, zavlažujúci zem prináša úrodu. Ono vždy v ľudskej duši vykoná svoje poslanie a prinesie tridsať, šesťdesiat alebo stonásobnú úrodu, uzatvára farár.

Ľudové misie vo farnosti sú časom, kedy môžeme urobiť veľmi veľa pre svoj vzťah s Bohom a pre spásu svojej duše. Sú pre človeka veľkou príležitosťou vyjsť von zo svojej ulity na Božie svetlo.

"Misie sú výzvou pre všetkých občanov mesta, ktorí sa o nich dozvedeli. Sú Božou výzvou pre každého človeka, ktorý hľadá v živote hlbší zmysel alebo jeho väčšiu kvalitu. Boh aj cez tieto misie v Trebišove volá človeka k hlbšiemu spoločenstvu so sebou. Hľadá ho a volá ako v raji: „Adam, kde si?", lebo aj dnešný človek sa môže pred ním skrývať. Teda misie sú preňho veľkou príležitosťou vyjsť von zo svojej ulity na Božie svetlo," motivuje všetkých čitateľov a veriacich ThDr. Jozef Gnip, dekan Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove. 
PROGRAM ľudových misií v Trebišove (10. – 17. marec 2019)

NEDEĽA 10.3.2019
7.30 / 9.00 - detská / 10.30 / 10.30 - Zemplínske Hradište / 18.00
Sväté omše s misijnou kázňou:
„Nielen z chleba žije človek, ...Boh ma hľadá...“
14.00 Krížová cesta
15.00 Stavovská prednáška pre mužov:
„Poslanie muža v rodine, vo svete a v Cirkvi“
16.30 Stavovská prednáška pre ženy:
„Poslanie ženy v rodine, vo svete a v Cirkvi“

PONDELOK 11.3.2019
6.30 Svätá omša. 
• Po svätej omši misijná kázeň:
„Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi“
11.30 Svätá omša s témou:
„Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi“
15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia
17.45 Videoprezentácie k misijnej téme
18.00 Svätá omša s témou: „Sedem hlavných hriechov“ 
• Po Svätej omši kajúca pobožnosť

UTOROK 12.3.2019
6.30 Svätá omša. 
• Po Svätej omši misijná kázeň s témou:
„Sviatosť zmierenia“ – návrat do domu milujúceho Otca
11.30 Svätá omša s témou:
„Sviatosť zmierenia“ – návrat do domu milujúceho Otca
15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia
17.45 Videoprezentácie k misijnej téme
18.00 Sv. omša s témou:
„Odpustenie“ – potreba zmierenia sa s ľuďmi.
• Po Svätej omši beseda s misionármi

STREDA 13.3.2019
6.30 Svätá omša. 
• Po Svätej omši misijná kázeň s témou: „Ježiš – Spasiteľ“ – Kto je pre mňa Kristus?
11.30 Svätá omša s témou:
„Ježiš – Spasiteľ“ – Kto je pre mňa Kristus?
14.00 Krížová cesta s Rómami, Návšteva rómskej komunity
15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia
17.45 Videoprezentácie k misijnej téme
18.00 Svätá omša s témou:
„Viera“ – Moja cesta viery od krstu.
• Pri svätej omši bude obnova krstných sľubov.
20.00 Nikodémova noc (možnosť osobného rozhovoru a sv. spovede, čas na tichú modlitbu)

ŠTVRTOK 14.3.2019
6.30 Svätá omša. 
• Po sv. omši misijná kázeň s témou:
„Cirkev“ - Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev
11.30 Svätá omša s témou:
„Cirkev“ – Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev
15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia
17.45 Videoprezentácie k misijnej téme
18.00 Svätá omša s témou:
„Eucharistia“ – Svätá omša a jej účinky v mojom živote.
• Po svätej omši adorácia s individuálnym požehnaním + požehnanie chleba

PIATOK 15.3.2019
6.30 Svätá omša. 
• Po sv. omši misijná kázeň s témou:
„Modlitba“ – Pane, nauč nás modliť sa 
11.30 Svätá omša s témou: „Modlitba“ – Pane, nauč nás modliť sa
15.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti a vysluhovanie sviatosti zmierenia
17.00 Svätá omša (Zemplínske Hradište) s témou:
„Zmysel utrpenia“ – Boh tak miloval svet
• Pri svätej omši bude pomazanie chorých
• Po svätej omši bude poklona pred krížom s krížovou cestou
17.45 Videoprezentácie k misijnej téme
18.00 Svätá omša s témou: „Zmysel utrpenia“ – Boh tak miloval svet
• Pri svätej omši bude pomazanie chorých
• Po svätej omši bude poklona pred krížom s krížovou cestou

SOBOTA 16.3.2019
7.00 Svätá omša. 
Po svätej omši misijná kázeň s témou: „Panna Mária“ - Matka Božia a Matka naša.
10.00 Stretnutie s deťmi
17.45 Videoprezentácie k misijnej téme
18.00 Svätá omša s témou: „Zmysel a poslanie rodiny. “ 
• Pri svätej omši bude obnova manželských sľubov
19.30 Stretnutie s mládežou

NEDEĽA 17.3.2019
7.30 / 9.00 - detská / 10.30 / 10.30 – Zemplínske Hradište
Sväté omše s misijnou kázňou:
„Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“

AUTOR: Mgr. Martina MIŠTANIČOVÁ, hovorkyňa mesta Trebišov
ZDROJ, FOTO : https://www.verbisti.sk/ludove-misie/


Verzia pre tlač
11.03.2019Ste spokojný/-á s výsledkami komunálnych volieb 2018 v Humennom?


  • áno (58%)
  • nie (42%)