Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Vozový park TS mesta Humenné sa rozrástol

Najnovším prírastkom vozového parku Technických služieb mesta Humenné je ramenový nakladač na zber a odvoz komunálneho odpadu

Vozový park TS mesta Humenné sa rozrástol

HUMENNÉ. Mesto Humenné bolo úspešné v rámci projektu „DOBUDOVANIE SYSTÉMIU TRIEDENÉHO ZBERU A ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ.“ Tento projekt je financovaný prostredníctvom Ministerstva vnútra SR z fondov EÚ.

Humenská samospráva tak získala nenávratný finančný príspevok na nákup ramenového nakladača 76 000 eur z EÚ fondov a Štátneho rozpočtu. Z vlastných zdrojov prispeje 66 000 eur, pričom celková hodnota vozidla je 142 000 eur.

V stredu 4. decembra si ho do areálu Technických služieb (TS) prišiel prehliadnuť aj primátor mesta Miloš Meričko. „Toto nové vozidlo je veľkým prínosom pre Technické služby, pretože zefektívni vývoz komunálneho odpadu,“ povedal na margo získania nového ramenového nakladača riaditeľ TS Milan Kuruc. Vozidlo spĺňa najnovšie európske normy a predpisy.

Nákup tohto ramenového nakladača je jednou z prvých aktivít ďalšieho realizovaného projektu mesta Humenné, ktorý je financovaný z fondov EÚ. Druhou etapou projektu v budúcom roku by malo byť vybudovanie stojiska pre veľkokapacitné kontajneri v osade Podskalka. Záverečnou časťou projektu bude vybudovanie zberného dvora v areáli Technických služieb v blízkosti separačného dvora. Zberný dvor bude predstavovať spevnenú manipulačnú plochu, kde sa budú nachádzať veľkokapacitné kontajnery pre komodity ako papier, sklo, plast a neskôr aj drobný stavebný odpad, elektroodpad, kov a pod. S jeho výstavbou by sa malo začať v jarných mesiacoch budúceho roka. „Jednou z podmienok projektu bolo aj zapojenie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do separácie odpadu a komunálneho odpadu ako takého,“ vysvetlil Miroslav Turčan, vedúci Odboru koncepcie a rozvoja mesta MsÚ.

Celková suma nenávratného finančného príspevku za všetky 3 etapy projektu je 174 377,99 eur.

Projekt trvá od októbra tohto roka do júla 2020.

AUTOR, FOTO : Mgr. Michaela Dochánová, Špecialista pre styk s verejnosťou na tlačovom referáte, Mestský úrad Humenné


Verzia pre tlač
09.12.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (10%)
  • normálne pracujem (29%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (38%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)