Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Výstavbou novej budovy MŠ Podskalka sa zvýši jej kapacita

Hrubá stavba by mala byť hotová do konca tohto roka

Výstavbou novej budovy MŠ Podskalka sa zvýši jej kapacita

HUMENNÉ. Mesto Humenné získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej budovy Materskej školy v osade Podskalka. Hrubá stavba by mala byť hotová do konca tohto roka.

V stredu 11. septembra sa primátor mesta Humenné Miloš Meričko zúčastnil spolu s Odborom výstavby MsÚ a zhotoviteľom stavby úspešným uchádzačom firmou BRENSTAV s.r.o., na odovzdaní staveniska pre výstavbu novej budovy MŠ Podskalka za účelom presunutia kapacity existujúcej MŠ. Cena za zhotovenie predmetnej stavby predstavuje 291 462,51 eur, vrátane DPH.

Výška nenávratného finančného príspevku je v tomto prípade 259 350 eur. V rámci výstavby novej budovy sa uskutočnia všetky zemné práce, úpravy povrchov, tepelné izolácie, elektroinštalácia, zdravotechnika, tesárske, stolárske a klampiarske práce, montáže potrubí, maľby, obklady, či podlahy.

Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve
Projekt rieši výstavbu samostatného objektu materskej školy, ktorý bude stavebne nezávislý od pôvodného objektu budovy, ktorá v súčasnosti slúži pre potreby ZŠ s MŠ. Zrealizovaním projektu sa zlepšia materiálno-technické podmienky pre výchovno-vzdelávací proces s nadväznosťou na zvýšenie existujúcej kapacity materskej školy z 24 na plánovaných 42 detí, ktoré všetky patria medzi príslušníkov MRK.

Rozšírením MŠ Podskalka vzniknú nové pracovné miesta
Ako sa vyjadril riaditeľ MŠ a ZŠ Podskalka, Norbert Koscelník, v budúcom školskom roku tak budú môcť začleniť do vzdelávacieho procesu aj 3-4 ročné deti. „Projekt vznikol na základe požiadaviek občanov, aby sme zapojili do výchovno-vzdelávacieho procesu aj tie mladšie deti.

Tento projekt pomôže aj základnej škole, pretože zatiaľ máme nultý, 1. a 2. ročník a budeme môcť rozšíriť až na tretí ročník a možno v budúcnosti ucelíme celé primárne vzdelávanie,“ povedal Koscelník.

Okrem toho zvýšením kapacity MŠ Podskalka vznikne niekoľko pracovných miest, konkrétne 2 v materskej škole, 2 v základnej škole a 1 miesto pre hospodársko-technického pracovníka.

Projekt výstavby novej budovy MŠ Podskalka sa uskutoční z Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Michaela Dochánová, Špecialista pre styk s verejnosťou na tlačovom referáte, Mestský úrad Humenné


Verzia pre tlač
17.09.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (7%)
  • normálne pracujem (32%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (34%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (27%)