Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Významný úsek Malá Poľana – Medzilaborce je zmodernizovaný

Rekonštrukciou prešla cesta dlhá osem kilometrov

Významný úsek Malá Poľana – Medzilaborce je zmodernizovaný

PREŠOV. Frekventovaná cesta na severovýchode Slovenska, úsek Malá Poľana – Medzilaborce, je už zrekonštruovaná a odovzdaná do užívania. Ide o poslednú komunikáciu, ktorú vlani začal modernizovať Prešovský samosprávny kraj (PSK) vďaka eurofondom.

Modernizácia osemkilometrového úseku, ktorý spája dve okresné mestá - Medzilaborce a Stropkov, je ukončený. Prešovský samosprávny kraj (PSK) tu preinvestoval v rámci projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.4,2 milióna eur.

„Otvorili sme jeden z najdlhších úsekov z tohtoročných dokončených ciest, čo ma veľmi teší, pretože ide o jednu z najvýznamnejších komunikácií, ktorá spája dva regióny – Stropkov a Medzilaborce. V Medzilaborciach máme zároveň jediné múzeum svojho druhu – Múzeum moderného umenia A. Warhola, takže zmodernizovaná cesta poslúži nielen pre miestnych, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu. A to môže viesť k tvorbe nových pracovných miest. Ak však chceme hovoriť o pracovných miestach, nesmieme zabúdať, že dôležité sú aj kvalitné cesty,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že zrekonštruovaný úsek prechádza obcami Malá Poľana, Rokytovce a Krásny Brod.

V rámci modernizácie úseku sa upravila vozovka aj s podložím a odvodnením, vybudovali sa železobetónové kotevné prahy v celkovej dĺžke 200 metrov, došlo k spevneniu svahov
kamenným prísypom a dosypaním nespevnených krajníc štrkodrvinou.

„Opravovali sme päť mostných objektov, z toho tri boli jednopoľové, jeden klenbový most.

Veľmi náročná bola rekonštrukcia mosta v obci Krásny Brod. Tento štvorpoľový most premosťujúci rieku Laborec a jednokoľajnú železničnú trať Humenné – Medzilaborce má dĺžku vyše 90 metrov a výšku takmer 15 metrov. V rámci opráv bol vymenený celý mostný zvršok až po nosnú vodorovnú prefabrikovanú konštrukciu. Došlo aj k výmene ložiskových plechov, k vytvoreniu nových prechodových oblastí pred a za mostom a v rámci spodnej stavby k zosilneniu pilierov,“ doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.
Súčasťou modernizácie bola tiež sanácia jedenástich jestvujúcich priepustov a vybudovanie dvoch nových priepustov. Zároveň sa odstránili nevyhovujúce bezpečnostné zariadenia, osadili nové oceľové zvodidlá a zábradlia, taktiež sa zrealizovalo vodorovné dopravné značenie.

Rekonštrukcia dopravnej tepny Medzilaborce – Malá Poľana bol v poradí piatym, posledným ukončeným úsekom v rámci projektu Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, ktorého celkový objem predstavuje takmer 18 miliónov.

Modernizáciou prešlo celkovo takmer 40,5 kilometra ciest vrátane dvanástich mostov a vyše dvadsiatich priepustov a odvodňovacích priekop. Vďaka projektu sa zrekonštruovalo osem percent všetkých ciest II. triedy v kraji, ktorých je spolu 522 kilometrov. Do užívania boli túto jeseň odovzdané úseky Janovce-Kľušov, Prešov – Klenov, Kapušany a Kapušany – Raslavice a Poprad – Starý Smokovec.

ZDROJ : Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie
FOTO : MiMa, ilustračnéVerzia pre tlač
02.12.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (7%)
  • normálne pracujem (31%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (36%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (26%)