Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Zanedbanému priestoru dali druhú šancu

V spolupráci so Správou rekračných a športových zariadení v Humennom sa uvažuje aj o osadení nových hojdačiek a preliezačiek

Zanedbanému priestoru dali druhú šancu

HUMENNÉ. TS mesta Humenné začali v týchto dňoch s úpravou plochy na Ul. Dargovských hrdinov.

Pôvodná plocha s rozlohou cca 320m2 plnila účel prístupovej plochy k umeleckému dielu, ktoré bolo zrekonštruované.

Zarastená tráva a vplyvom klimatických podmienok narušená asfaltová vrstva na povrchu spomínanej plochy, vytvárali veľmi zlý dojem a odrádzala všetky vekové kategórie k jej zmysluplnému využívaniu.

„V zmysle požiadavok obyvateľov sme sa rozhodli, že ju opravíme a skrášlime. Naša činnosť pozostáva z vybúrania pôvodnej betónovej podkladovej vrstvy, jej odvoz na skládku odpadov a založenia nového trávnika,“ vysvetlil Milan Kuruc, riaditeľ TS mesta Humenné.


Podľa jeho ďalších slov tak vychádzajú v ústrety všetkým obyvateľom mesta a ochrancom prírody. Po zrelom uvážení sa rozhodli, že v rámci zachovania a rozširovania verejnej zelene, nebudú realizovať úpravu plochy betónom a asfaltom, ale založia nový trávnik a v jeseni vysadia nový kvetinový záhon.

V spolupráci so Správou rekračných a športových zariadení v Humennom sa uvažuje aj o osadení nových hojdačiek a preliezačiek.ZDROJ, FOTO : Milan KURUC


Verzia pre tlač
29.07.2019Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (0%)
  • nie (0%)
  • občas (0%)