Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Žiaci a učitelia majú nové priestory

Rekonštrukcia strechy telocvične, šatní a hygienického zázemia bola realizovaná na ZŠ SEVER v Trebišove

Žiaci a učitelia majú nové priestory

TREBIŠOV. Mesto Trebišov odovzdalo do užívania žiakom a učiteľom zrekonštruované šatne, hygienické zázemie, ktoré je ich súčasťou a opravenú strechu telocvične ZŠ na Pribinovej ulici.

Projekt realizovala vysúťažená firma vďaka získanej dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 59.291 EUR a zo zdrojov mesta Trebišov v sume 14.635,71 EUR. Celková cena diela dosiahla sumu 73.926,71 EUR.

"Cieľom projektu bola rekonštrukcia havarijného stavu poškodenej strešnej krytiny na telocvični, hygienických priestorov a výmena osvetlenia telocvične, ktoré bolo málo efektívne a energeticky náročné. Zatekanie strechy spôsobovalo nebezpečné podmienky na výučbu hodín telesnej výchovy," uviedla hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová.

Z uvedeného dôvodu vedenie školy nahradzovalo priestory telocvične inými, provizórnymi priestormi.

"Projektovými aktivitami bol účinne vyriešený nevyhovujúci technický stav telocvične, ktorá bola v minulosti, v prípade nepriaznivého počasia, zaliata dažďovou vodou," ukončila Mištaničová.


Novými svietidlami sa dosiahlo lepšie a kvalitnejšie osvietenie telocvične a zároveň úspora elektrickej energie.Pracovníci odstránili nevyhovujúci stav hygienických priestorov dievčenských a chlapčenských spŕch, v ktorých sa zrekonštruovali sprchy, umývadlá a wc.

Do obnovujúcich prác sa zapojili aj pracovníci stavebnej skupiny mesta, ktorí zreparovali dve šatne, nachádzajúce sa v blízkosti hygienických zariadení. Steny obidvoch miestností, po penetrácii, upravili sieťkovaním, stavebným lepidlom a jadrovou omietkou. V závere steny šatní a stropy vymaľovali a položili aj dlažbu, doplnila hovorkyňa.

Vďaka výsledkom tejto rekonštrukcie má školopovinná mládež zabezpečené vhodné podmienky na kvalitnejší vyučovací proces, ale aj na trávenie mimoškolskýchšportových aktivítv budove tejto základnej školy.

AUTOR, FOTO : Mgr. Martina MIŠTANIČOVÁ, hovorkyňa mestaVerzia pre tlač
27.01.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)