Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

ZMOS adresoval parlamentu list

Združenie miest a obcí Slovenska zásadne odmieta, aby sa prijímanie opatrení štátu realizovalo úbytkom vlastných príjmov samospráv a súčasne sa prijímali opatrenia, ktorými sa prudko zvyšujú povinné výdavky samospráv

ZMOS adresoval parlamentu list

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska sa pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky listom obrátilo na členov parlamentu.

ZMOS v liste jasne formuluje požiadavku o neschválenie poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač č. 1540), ktorý bol prerokovaný v prvom čítaní na 46. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho: „Prípadným prijatím zákona, ktorým sa zvýši odpočítateľná položka pre daň z príjmov fyzických osôb zo súčasných 19, 2 násobku na 21 násobok sumy životného minima, sa zásadným spôsobom vstupuje do fungovania miestnej územnej samosprávy, menia sa dohodnuté pravidlá a kritériá na určovanie výnosu dane z príjmov pre samosprávne jednotky,“ konštatuje výkonný podpredseda a ďalej dodáva: „Dopady na príjmovú časť rozpočtov miest, obcí a samosprávnych krajov presahujú sumu 150 mil. eur ročne, z toho mestám a obciam ubudne z ich príjmov viac ako 105 mil. eur ročne.“

Združenie miest a obcí Slovenska preto zásadne odmieta, aby sa prijímanie opatrení štátu realizovalo úbytkom vlastných príjmov samospráv a súčasne sa prijímali opatrenia, ktorými sa prudko zvyšujú povinné výdavky samospráv. Súčasťou listu zaslaného členom parlamentu preto bola aj príloha, ktorou sú dopady prijatých a očakávaných legislatívnych opatrení, ktoré výrazným spôsobom zasiahli alebo zasiahnu do financovania samospráv v
tomto a v budúcom roku. Napokon, s týmto tvrdením sa stotožňuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Združenie miest a obcí Slovenska zastáva názor, pred schvaľovaním takýchto závažných zmien sa mala uskutočniť komplexná diskusia a rokovania so zástupcami ZMOS o financovaní originálnych pôsobností miest a obcí. Zmrazenie príjmov miest a obcí zoberie komunálu peniaze, ktoré samosprávy využívajú na zabezpečenie, rozširovanie a skvalitňovanie verejných služieb a na investície do rozvoja.

ZDROJ : Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
05.09.2019Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (17%)
  • nie (72%)
  • občas (11%)