Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

ZMOS rozbehol nový prieskum o verejnom osvetlení

Prieskum začal 25. novembra 2019 a potrvá do 10. januára 2020

ZMOS rozbehol nový prieskum o verejnom osvetlení

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska začína s ďalším prieskumom. Aktuálny sa sústredil na postoje primátorov a starostov k verejnému osvetleniu a bezpečnosti priechodov pre chodcov.

Verejné osvetlenie nemá iba estetickú úlohu ale viaceré ďalšie funkcie, ktoré sa ukazujú ako mimoriadne prínosné z hľadiska ochrany zdravia, majetku a tiež prevencie v rámci kriminality. Technologický vývoj ukazuje, že s verejným osvetlením je vhodné spájať ďalšie funkcionality, ktoré sú pridanou hodnotou zabezpečovania tejto verejnoprospešnej činnosti zabezpečovanej aj financovanej mestami a obcami.

V prieskume budeme okrem iného skúmať technický stav verejného osvetlenia, využívanie stĺpov verejného osvetlenia na ďalšie funkcionality, riešenie možného obmedzovania obyvateľov nočným svetlom z pouličných lámp svietiacich do obytných priestorov. Tiež nás bude zaujímať dĺžia svietenia verejného osvetlenia a jeho nastavovanie podľa intenzity vrátane zapínania a vypínania osvetlenia. V prieskume budeme skúmať aj to, či mestá a obce majú osvetlenie, ktoré mení intenzitu svetla v závislosti od pohybu obyvateľov a vozidiel. Sústredíme sa aj na to, aký vplyv má podľa názoru primátorov a starostov pouličné osvetlenie na bezpečnosť v uliciach, vrátane aspektov verejného osvetlenia na bezpečnosť chodcov na priechodov pre chodcov.

Prieskum začal 25. novembra 2019 a potrvá do 10. januára 2020 na reprezentatívnej vzorke 600 respondentov s prihliadnutím na zastúpenie v rámci jednotlivých veľkostných kategórií. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

ZDROJ, FOTO : Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


Verzia pre tlač
25.11.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)