Domov AKTUÁLNE > Šport

Daniel Fink : Chceme prilákať aj tých, čo bežne stolný tenis nehrávajú

6. apríl je svetovým dňom stolného tenisu. V Humennom sa chystá fakt veľké podujatie na podporu tohto športu

Daniel Fink : Chceme prilákať aj tých, čo bežne stolný tenis nehrávajú

HUMENNÉ. Nie všetkým stolným tenistom na Slovensku je známe, že 6. apríl je svetovým dňom stolného tenisu. V roku 2018 sa do tohto projektu po prvýkrát organizovane zapojí aj Slovenský stolnotenisový zväz, čo je plne v súlade so schválenými programovými prioritami SSTZ na obdobie 2017 až 2021. 

Nielen o tomto projekte, ale aj o niektorých ďalších pripravovaných aktivitách SSTZ na rok 2018 sme sa porozprávali s JUDr. Danielom Finkom /na foto/, členom VV SSTZ a zároveň predsedom Komisie masového rozvoja a školského športu /KMR a ŠŠ/ SSTZ.

Skúste nám stručne predstaviť, čo je svetový deň stolného tenisu a aké sú jeho ciele?
Podľa oficiálnej internetovej stránky www.tt4all.com možno svetový deň stolného tenisu /World Table Tennis Day – WTTD/ charakterizovať ako oslavu radosti, resp. možnosti hrať stolný tenis pre zábavu, táto aktivita má ľudí navzájom spolu spájať, pričom viac dôrazu ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a samotnú účasť na hre. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a samozrejme pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj dlhodobo.

SSTZ sa v roku 2018 do tohto dňa prvýkrát zapojí centrálne a koordinovane. Môžete nám to viac priblížiť?
Záujmom SSTZ je pripraviť koordinovanú celoslovenskú aktivitu v jeden deň tak, aby sa stolný tenis viac zviditeľnil s cieľom zapojiť do nej čo najväčší počet ľudí. Za týmto účelom preto SSTZ aj finančne podporí najkvalitnejšie projekty, keďže si plne uvedomujeme, že organizátori budú mať s touto aktivitou spojené aj určité náklady. A keďže jednou z hlavných úloh SSTZ v oblasti masového rozvoja a rozšírenia členskej základne /článok VI. Bod 5 priorít/ je zapojiť sa aktivitami zväzu a klubov do svetového dňa stolného tenisu, ktorý každoročne organizujú ITTF a ETTU, považujeme takúto formu podpory za samozrejmú.

Kto tento projekt zastrešuje, kto sa bude môcť do projektovej výzvy zapojiť, a žiadať tak o finančnú podporu na jeho organizáciu?
Tento projekt bol ako celok predstavený na decembrovom VV SSTZ. Garantom projektu je Komisia masového rozvoja a športu, ktorá na ňom bude úzko spolupracovať s Komisiou pre ekonomiku a marketing. Projekt bude prioritne určený /oprávnení žiadatelia/ pre športové kluby, ktoré sú hlavným nositeľom rozvoja stolného tenisu v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Kde konkrétne nájdu športové kluby bližšie informácie o projekte a jeho priebehu?
Na hlavnej stránke SSTZ bude už čoskoro zverejnený banner, ktorý bude na tento projekt odkazovať. Všetky podstatné informácie budú priebežne zverejňované ako aktuality na hlavnej stránke SSTZ a tiež v pod-stránke Komisie masového rozvoja a školského športu, kde bude aj sumár všetkých s týmto projektom spojených informácií.

Aké bude finančné krytie projektu, čo konkrétne budú môcť kluby očakávať?
Podľa môjho názoru, tento projekt nemá byť prioritne len o silnej finančnej motivácii ho zorganizovať. Svojím zameraním ho vnímam viac v oblasti filantropie. SSTZ však v súčasnosti nemá záujem prenášať ťarchu finančnej zodpovednosti za masový rozvoj stolného tenisu len na ramená športových klubov. Z tohto dôvodu budú najkvalitnejšie projekty podporené aj finančne, každý z nich do sumy 1.000 EUR. Na tomto mieste by som taktiež rád uviedol, že v prípade záujmu sa nebránime spolupráci so silným marketingovým partnerom, ktorý by dokázal na takomto druhu aktivít spolupracovať. Nakoniec, zmluva o sponzorstve v športe je už dnes plnohodnotným a transparentným nástrojom podpory športových aktivít, a aj pre marketingového partnera môže byť takáto spolupráca zaujímavá.

Aké ďalšie projekty pripravuje SSTZ v oblasti popularizácie, masového rozvoja a školského športu na rok 2018?
Projekt WTTD nebude v tejto oblasti jediným. V spolupráci viacerých komisií sa plánuje podpora existujúcich školských stolnotenisových líg, záujmom bude spolu podieľať sa tiež na vzniku nových. Uvažuje sa o ankete o najlepšieho stolného tenistu SR /viaceré kategórie/. V roku 2018 sa pokúsime taktiež zapojiť kluby do projektov publikačnej činnosti a podporiť tak vznik knižných monografií napr. o histórii stolného tenisu v rôznych mestách a regiónoch, či ucelených knižných monografií o významných osobnostiach slovenského stolného tenisu. Práve v tejto oblasti máme stále veľké rezervy. Priebežne budú zverejňované aj ďalšie drobné projekty zamerané na popularizáciu a masovosť.

Máte pre stolných tenistov pripravený aj nejaký novoročný darček?
Áno. Práve v týchto dňoch je v tlači reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ 2018 väčšieho formátu, ktorý je koncipovaný ako sumár medzinárodných úspechov slovenského stolného tenisu v poslednom období. Na jeho titulke sa napr. nachádzajú ocenené deti z dlhodobo úspešného projektu Pezinskej školskej ligy, nechýbajú hráči ako Pištej či Balážová, SK Vydrany ako víťaz superligy, či najúspešnejší deaflympionici a paralympionici. Cieľom KMRaŠŠ je do budúcna každoročne zostaviť takýto kalendár vždy s inou tématikou.

ZDROJ, FOTO : http://www.sksthe.sk
Verzia pre tlač