Domov AKTUÁLNE > Šport

Humenskí leteckí modelári v zmenených štruktúrach

Celková bilancia novozaloženého klubu, ktorý prešiel zo ZO CSEMADOK -u pod samostatnú hlavičku, bude iba pokračovať v už zabehnutej činnosti

Humenskí leteckí modelári v zmenených štruktúrach

HUMENNÉ. Dňa 26. septembra 2018, sa na ustanovujúcej členskej schôdzi zišli členovia letecko a raketové modelárskeho športu v Humennom. Už dlhší časť nevraživosti v ZMoS -e (Zväz modelárov Slovenska) donútil vyznávačom týchto športov o pričlenenie sa k SNA (Slovenskému národnému aeroklubu), ktoré bolo najbližšie k obom športom.

V apríli po jednaniach zo SNA sa ustanovil LERMAS – Letecko-Raketo Modelárska Asociácia, občianske združenie, pod záštitou SNA. Zákon o ŠPORTE, stanovil jasné hranice, ako sa majú športové organizácie chovať voči štátu a opačne. Toto bol jeden z kameňov úrazu o zmenu aj nášho registrovania. Jednalo sa o príspevky pre činnosť klubov a krúžkov ako aj jednotlivcov, najmä však reprezentácie. Členmi predsedníctva LERMAS, sa stali dvaja naši členovia a to Michal Hricinda a generálnym sekretárom Ing. Attila Csontos.

Prípravný výbor predložil dokumenty o zriadení Letecko modelárskeho klubu Humenné.

Na ustanovujúcej schôdzi Letecko modelárskeho klubu Humenné sa zúčastnilo 28 priaznivcov, ktorí vypísali prihlášky, čím sa stali členmi LERMAS -u. Zároveň sa zvolili funkcionári, ktorými sa stali:
Michal Hricinda - predseda
Ján Šepeľa Ing. - podpredseda
Attila Csontos Ing. - pokladník
Peter Šteco Ing. - kontrolór


Po splnení všetkých náležitosti, týkajúcich sa ustanovujúcej schôdze, predložilo už nové predsedníctvo, návrhy činnosti, ale čo bolo najdôležitejšie, schválenie súťaží, propagačných akcii a výstav na rok 2019:
 Súťaž halových upútaných modelov „GeeBee Cup“ sa uskutoční 9. - 10.2.2019 v telocvični ZŠ Laborecká Humenné

 Súťaž historických „Kamenický historik“ modelov sa uskutoční na letisku v Kamenici n/Cir. v mesiaci máj 2019

 Súťaž voľných modelov XV. ročník - „Memoriál Ruda Andogu“ sa uskutoční 22.6.2019 na letisku Kamenica nad Cirochou

 „SVETOVÝ POHÁR – Memoriál Jozefa Gábriša“ a Majstrovstvá Slovenska upútaných modelov sa uskutoční v dňoch 8. a 9.6. 2019 na ihrisku ZŠ Hrnčiarska

 „Andritz Space Cup“ - medzinárodná súťaž raketových modelov – Kamenica n/Cir. - 27. - 28.7. 2019

 Seriál súťaži upútaných modelov „Majstrovstvá Slovenska – Humenské U -čko“ sa uskutoční na ihrisku ZŠ Hrnčiarska v dňoch 7. a 8.9.2019

 „Kamenické polietanie“ - I. ročník, je verejná súťaž modelov pre širokú verejnosť a je zamerané na zblíženie sa rodín, ale najmä pre získanie mládeže pre tento šport. Bude sa súťažiť s modelmi hádzadiel, vystreľovadiel, rádiom riadené, ako aj raketové.

 Poslednou akciou je už tradičný „RINGMASTER“ Fly-Athon-XII. ročník“ - celosvetové lietanie s modelom upútaného lietadla, ktoré bolo postavené v roku 1950. Začína sa 5.10.2019 v Japonsku a prechádza celým svetom a končí 6.10.2019 v Amerike. Jeho názov „lieta každý, kto si chce zalietať“ s uvedeným modelom – Ringmaster. Už druhý rok „SME NAJLEPŠÍ VO SVETE“ a v roku 2018 lietalo spolu s Košicami a Malackami – 238 pilotov a
odlietalo sa 1275 letov.

Potom prišli na rad informácie z LERMAS -u ohľadne financovania klubov, ale najmä mládeže.

Podmienkou na získanie financií bolo, aby súťažiaci absolvoval minimálne tri súťaže, ktoré organizuje klub. Z členov modelárskeho krúžku pri CVČ Harmónia – ZŠ Hrnčiarska bolo vyhodnotených 7 žiakov. Najlepším súťažiacim sa stal Patrik Dolobáč, ktorý už nastúpil na Strednú priemyselnú školu – odbor pilot v Košiciach. Účastník Majstrovstiev sveta upútaných modelov v Landrés vo Francúzsku, kde skončil na 5. mieste v kategórii akrobatických lietadiel F2B – juniorov a spoločne s dvojnásobným majstrom sveta, štvornásobným majstrom Európy a Svetového pohára, Igorom Burgerom, z Bratislavy a Igorom Schrekom, vicemajstrom Európy sa umiestnili v družstvách v uvedenej kategórii na 4. mieste. Zároveň za uplynulý rok 2018 sa umiestnil vo Svetovom pohári, na 2. mieste v kategórii junior akrobatických leteckých modelov – F2B.

Druhým, našim reprezentantom – účastníkom Majstrovstiev sveta raketových modelov v Poľsku sa stal Rastislav Kičura. V dňoch 28.7. - 5.8.2018 sa umiestnil na 4. mieste v kategórii S4A – raketoplán. Na 8. mieste v kategórii S9A – raketa vírnik. Reprezentačné družstvo seniorov sa umiestnilo na 4. mieste.

V ostatných súťažiach upútaných modelov v kategórii UŠ (upútané športové modely) získal titul Majster Slovenskej republiky, žiak ZŠ Hrnčiarska – Daniel Sivák.

V kategórii ŠUM (športové upútané polomakety) – Kristián Kokuľa.

Potom nastala diskusia. Jednalo sa najmä o zlepšenie činnosti klubu a to zapájaním sa väčšej aktivity členov najmä pri organizovaní súťaži.

Celková bilancia novozaloženého klubu, ktorý prešiel zo ZO CSEMADOK -u pod samostatnú hlavičku, bude iba pokračovať v už zabehnutej činnosti.

AUTOR, FOTO : Arpád Csontos


Verzia pre tlač
10.01.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (20%)
  • normálne pracujem (20%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (40%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (20%)