Domov AKTUÁLNE > Šport

Okresné kolo v cezpoľnom behu malo trasu cez mestský park

Víťazi v jednotlivých kategóriách a víťazné družstva postupujú na krajské kolo do Prešova

Okresné kolo v cezpoľnom behu malo trasu cez mestský park

HUMENNÉ. Minulý týždeň Centrum voľného času DÚHA v Humennom zorganizovalo okresné kolo v cezpoľnom behu pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo kultúry, školstva a športu, kde pretekári zo základných, okresných, krajský kôl sa kvalifikujú až na celoslovenské finále o majstra Slovenska jednotlivcov a družstiev. Štart a cieľ bol pred amfiteátrom a bežalo sa po mestskom parku v trojčlenných družstvách.

VÝSLEDKY:
Žiačky ZŠ – 1 kilometer: 1.Petra Frivaldská, ZŠ Hrnčiarska Humenné, 2. Natália Bobaľová, ZŠ Hrnčiarska, Humenné, 3. Ema Borščová, ZŠ Kudlovská Humenné.

Družstvá: 1. ZŠ Hrnčiarska Humenné, 2. ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, 3. ZŚ Jána Švermu,
Humenné.

Žiaci ZŠ – 2 kilometre: 1. Dávid Horňák, ZŠ Hrnčiarska Humenné, 2. Rastislav Gergeľ, ZŠ Košarovce, 3.
Lukáš Mareček, ZŠ Komenského Medzilaborce.

Družstvá: 1. ZŠ Hrnčiarska, Humenné, 2. ZŠ Pugačevova Humenné, 3. ZŠ Košarovce.

Žiačky SŠ – 1,5 kilometra: 1. Ivana Švigarová, Gym. arm. Gen. LS Humenné, 2. Lívia Demková, Gym.
arm. gen. LS Humenné, 3. Mária Jakubová, Gym. arm. gen. LS Humenné.

Družstvá: 1. Gymnázium arm. gen. LS Humenné, 2. Obchodná akadémia Humenné, 3. Stredná
zdravotnícka škola Humenné.

Žiaci SŠ – 3 kilometre: 1. Dávid Pasternák, SOŠ technická Humenné, 2. Adam Kičina, Gym. sv. cyrila
a Metoda Humenné, 3. Samuel Merva, Gym. arm. gen. LS Humenné.

Družstvá: 1. Gym. sv. Cyrila a Metoda Humenné, 2. SOŠ technická Humenné, 3. Gym. arm. gen. LS
Humenné.

Diplomy a poháre odovzdala Bc. Jana Blichová, riaditeľka CV DÚHA Humenné. Víťazi v jednotlivých
kategóriách a víťazné družstva postupujú na krajské kolo do Prešova.

AUTO, FOTO : PA


Verzia pre tlač
11.10.2018Ste spokojný/-á s výsledkami komunálnych volieb 2018 v Humennom?


  • áno (56%)
  • nie (44%)